SDEU k nároku na odpočet DPH při vstupu do likvidace

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda vzniká povinnost opravit uplatněný odpočet DPH u investičního majetku, pokud společnost vstoupí do likvidace a požádá v této souvislosti o zrušení registrace k DPH.

Společnost UAB „Vittamed technologijos“ působí v oblasti vědeckotechnického výzkumu. V rámci plánovaného projektu pracovala na vývoji diagnostického a monitorovacího zdravotnického zařízení. Pro potřeby vývoje pořizovala zboží a služby, ze kterých uplatňovala odpočet DPH na vstupu.

Společnost po ukončení vývoje uvedla produkt na trh, nicméně projekt byl v průběhu následujících let ztrátový. Z tohoto důvodu se jediný majitel a akcionář společnosti rozhodl činnost ukončit. Společnost posléze vstoupila do likvidace a požádala správce daně o zrušení registrace k DPH. Správce daně zahájil daňovou kontrolu a na základě zjištěných skutečností následně zpochybnil dříve uplatněný odpočet DPH u pořízených vstupů souvisejících s projektem.

SDEU úvodem potvrdil předchozí judikaturu, kdy nárok na odpočet DPH má být zachován, pokud:

  • zamýšlená ekonomická činnost nevede k uskutečnění konkrétních výstupů s nárokem na odpočet DPH, nebo
  • daňový subjekt z důvodů nezávislých na své vůli nepoužije pořízené vstupy k uskutečnění výstupů s nárokem na odpočet DPH.

Současně však upozornil, že daňový subjekt může být u investičního majetku povinen opravit dříve uplatněný odpočet DPH, pokud ukončí svou činnost před uskutečněním souvisejících výstupů s nárokem na odpočet DPH, a tedy již s konečnou platností nemá v úmyslu uvedený investiční majetek využívat pro účely zdanitelných plnění. Soud tak případ uzavřel s tím, že společnosti nárok na odpočet zachován nezůstane.

Jinak by tomu podle SDEU mohlo být např. v situaci, kdy by společnost po vstupu do likvidace prodala vlastněná aktiva za účelem úhrady dříve vzniklých dluhů.

 

Sdílet článek