Zpět na výpis

SDEU k poskytnutí poukázek zaměstnancům zdarma

Poskytnutí poukázek zaměstnancům bez úplaty nemusí vždy znamenat povinnost odvádět z daných plnění DPH na výstupu. SDEU (C-607/20) upozornil na možnost zaměstnavatele poskytnout je v rámci své ekonomické činnosti, což v konečném důsledku vede k uchování nároku na odpočet bez odvodu DPH na výstupu.

Společnost GE Aircraft Engine Services Ltd vykonává činnost v oblasti výroby proudových motorů pro letadla. S cílem odměnit nejvýkonnější zaměstnance zavedla zaměstnanecký program, na jehož základě navržení zaměstnanci získali poukázku na nákup vybraného zboží u nespřízněných maloobchodníků. 

Poukázky nakupovala společnost od jiné společnosti ve skupině a z nákupů uplatňovala nárok na odpočet. DPH na výstupu však neodváděla. Daňová správa trvala na svém názoru, že se jedná o bezúplatné poskytnutí služby osobou povinnou k dani pro potřebu jejích zaměstnanců (tj. pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností). Z tohoto důvodu požadovala odvod DPH na výstupu.

Motivace zaměstnanců podle SDEU s účelem podnikání souvisí

Britský soud se tedy na SDEU obrátil s předběžnou otázkou, zda vydávání poukázek zaměstnancům společnosti na nákup u maloobchodníků představuje poskytnutí služby pro potřebu jejích zaměstnanců k jiným účelům než je účel jejího podnikání. 

Dle SDEU je potřeba posoudit všechny okolnosti, za kterých program probíhá, zejména pak jeho povahu a cíl. V tomto případě byl SDEU názoru, že cílem odměňování bylo motivovat zaměstnance, zvýšit tak jejich výkon a tím pádem přispět k vyšší ziskovosti celé společnosti. SDEU uzavřel, že v tomto případě se jedná o bezúplatné poskytnutí služby za účelem zvýšení výkonnosti firmy, a tudíž se jedná o poskytnutí služby pro účely uskutečňování ekonomické činnosti společnosti. Z daného plnění (bezúplatné poskytnutí poukázky) tak není nutné odvádět DPH na výstupu.