Zpět na výpis

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.

V posuzovaném případě (rozsudek C-282/22) se jednalo o provozování veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, přičemž byly zákazníkům poskytovány následující činnosti:

  • zpřístupnění dobíjecího zařízení (včetně propojení nabíječe s operačním systémem vozidla), 
  • zajištění přívodu elektřiny s vhodně nastavenými parametry do baterií vozidla,
  • poskytování potřebné technické podpory pro uživatele vozidel,
  • zpřístupnění digitální aplikace, která uživateli umožňuje rezervovat si konektor, prohlížet si historii transakcí, a také nákup kreditů v elektronické peněžence pro následné použití k platbě za dobíjení.

SDEU nejprve uvedl, že plnění spočívající v zajištění přívodu elektřiny do baterie elektrického vozidla je dodáním zboží. Použití vhodného zařízení k dobíjení, technická podpora a poskytnutí digitální aplikace představují samy o sobě poskytnutí služby. Nicméně v daném případě se jedná o vedlejší plnění, které nutně doprovází dodávku elektřiny, protože slouží jako prostředek k tomu, aby bylo možné za co nejlepších podmínek využívat dodávku elektřiny nezbytnou k pohonu elektrického vozidla. 

SDEU tedy došel k závěru, že odběr elektřiny představuje charakteristický a převládající prvek jediného komplexního plnění, který spočívá v dodání zboží ve smyslu článku 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.