Zpět na výpis

SDEU k určení místa plnění u služby poskytnuté v rámci řetězového podvodu na DPH

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je podle základního pravidla místo příjemce služby. Účast na daňovém podvodu toto určení nijak neovlivní. Rozhodl tak SDEU v případě C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading GmbH.

Rakouská společnost Climate Corporation Emissions Trading dodávala německé společnosti povolenky na emise skleníkových plynů. Dodání povolenek vykazovala ve svém daňovém přiznání jako osvobozené dodání zboží do jiného členského státu. V průběhu daňové kontroly rakouský správce daně zjistil, že se německý odběratel účastnil podvodu na DPH a figuroval v podvodném řetězci jako tzv. missing trader. Rakouská společnost Climate Corporation o zapojení do tohoto podvodného řetězce měla nebo mohla vědět. Rakouský správce daně tak požadoval, aby DPH z dodání emisních povolenek byla odvedena v Rakousku.  

SDEU nejprve potvrdil, že převod povolenek na emise skleníkových plynů se považuje za poskytnutí služby, nikoliv za dodání zboží. Místo plnění se tedy určí podle základního pravidla jako místo, kde je příjemce služby usazen nebo kde má provozovnu. Cílem je zajistit zdanění služby ve státě spotřeby a vymezit pravomoci členských států. Směrnice nestanoví žádné zvláštní pravidlo upravující místo plnění v případě převodu emisních povolenek, ani v případě poskytnutí služby v rámci daňového podvodu.  

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je v judikovaném případě podle základního pravidla Německo (jako místo příjemce služby). Účast na daňovém podvodu určení místa plnění nijak neovlivní. V případě poskytnutí služeb tedy nelze postupovat analogicky jako při odepření osvobození od DPH při dodání zboží v rámci podvodného řetězce, neboť se jedná o rozdílné režimy DPH.