SDEU opět k uplatnění nároku na odpočet DPH u holdingových společností

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je holdingová společnost oprávněna uplatnit nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících se službami, které spočívají v poskytnutí příplatku společníka.

Případ se týká německé mateřské společnosti, která se zabývá nákupem, správou a prodejem nemovitostí i dalšími aktivitami. Současně vlastní podíl ve dvou dceřiných společnostech. Dodatkem ke společenské smlouvě se tyto společnosti dohodly, že jim mateřská společnost poskytne příplatek společníka. Ten sestával z „bezúplatného“ poskytnutí účetních a manažerských služeb ve prospěch dceřiných společností. Dceřiné společnosti vykonávají zejména osvobozená plnění bez nároku na odpočet. 

Mateřská společnost uplatnila ve svých přiznáních nárok na odpočet DPH ze všech výše uvedených pořízených služeb. Německý finanční úřad následně uplatněný nárok na odpočet daně zpochybnil. 

SDEU úvodem potvrdil předchozí judikaturu – tzv. „smíšené“ holdingy, které zasahují do chodu dceřiných společností (např. ve formě poskytování různých služeb), uskutečňují ekonomickou činnost coby osoba povinná k dani. Nárok na odpočet daně pak lze podle SDEU mimo jiné přiznat také u „režijních“ nákladů, pokud jsou promítnuty do ceny plnění poskytovaných holdingem.

U posuzovaného případu nicméně soud konstatoval, že služby poskytnuté mateřskou společností byly pořízeny za účelem poskytnutí příplatku společníka. Takový příplatek obecně spadá pod držbu obchodních podílů, která nepředstavuje z pohledu DPH ekonomickou činnost. Náklady na pořízené služby navíc mateřská společnost nezohlednila v ceně zdanitelných plnění poskytovaných svým dceřiným společnostem. SDEU tedy zpochybnil vazbu mezi náklady na služby pořízené mateřskou společností a její ekonomickou činností a nepřiznal právo na uplatnění nároku na odpočet DPH u předmětných přijatých služeb. 

 

Sdílet článek