Zpět na výpis

SDEU: Poplatky za „registraci“ k léčebným procedurám mohou být osvobozené od DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je možné považovat konzultace za účelem předepsání léčebných procedur za činnosti úzce související s poskytováním lékařských a zdravotních služeb, které jsou osvobozeny od DPH.

Společnost Thermas, jež působí jako provozovatel lázní, fakturovala klientům poplatky za tzv. lázeňskou registraci, a to bez DPH. Portugalský správce daně s uplatněným režimem nesouhlasil a doměřil DPH na výstupu. Následný spor se dostal až k SDEU.

V rozsudku SDEU potvrdil, že se klasické lázeňské služby, které předepsal lékař a mají léčebnou funkci, kvalifikují jako lékařská péče osvobozená o DPH.

Dle SDEU je smyslem osvobození souvisejících plnění, aby se poskytování lékařské péče nestalo nedostupným z důvodu navýšení nákladů na poskytování této péče pro konečné spotřebitele. Činnost spočívající ve vyhotovení osobní karty, v níž jsou uvedeny údaje o zdravotním stavu klienta a předepsané péči, může úzce souviset s lékařskou péči, pokud je nedílnou součástí plánovaného poskytnutí péče, tj. pokud konzultace údajů lékařem je pro poskytnutí péče nezbytná.

Pokud registrace představuje pouhou možnost zakoupit předepsanou péči nebo obsah zdravotní karty není nezbytný pro poskytnutí péče, osvobození se neuplatní. A to i za situace, kdy bez zaplacení registrace není předepsaná péče dostupná.

SDEU upozornil, že při posuzování, zda uplatnit osvobození od DPH, je vždy nutno prověřit, jestli je lékařská služba poskytnuta zařízením, které vyjmenovává směrnice o DPH (tedy veřejnoprávním či jiným subjektem srovnatelné povahy).