Zpět na výpis

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem se částečně přestává uplatňovat

Ministerstvo financí oznámilo, že provádění části Smlouvy s Běloruskem bude v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 přerušeno.

Bělorusko sdělilo českému ministerstvu zahraničních věcí, že přestává provádět články 10, 11 a 13 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem, a to na období mezi 1. červnem 2024 a 31. prosincem 2026. Jmenované články se týkají zdanění dividend, úroků a příjmů ze zcizení majetku. Ministerstvo zahraničních věcí oznámilo tuto skutečnost ve sbírce zákonů pod č. 115/2024 Sb.

V návaznosti na postup běloruské strany sdělilo české ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji 4/2024, že ani v České republice se nebudou články 10, 11 a 13 Smlouvy v daném období uplatňovat.

Ministerstvo financí dále informovalo, že v důsledku přerušení článků 10, 11 a 13 Smlouvy, nemůže nastat situace, kdy by jedna ze stran byla povinna vylučovat dvojí zdanění. Proto se neuplatní ani článek 23. Podobně nebude možné aplikovat postupy řešení sporů dle článku 25.