Sněmovna digitální daň neschválila

Návrh zákona o dani z digitálních služeb Poslanecká sněmovna v právě ukončeném volebním období neschválila. Pokud by nová vláda chtěla digitální daň zavést, musel by zákon projít celým legislativním procesem znovu. To se však vzhledem k dosažené dohodě o nových pravidlech mezinárodního zdanění na úrovni států G20 nezdá pravděpodobné. Tato dohoda obsahuje i závazek účastníků neuplatňovat ani nezavádět nové digitální daně.

Vláda v roce 2019 předložila Sněmovně návrh zákona o dani z digitálních služeb. Nová daň se měla vztahovat na příjmy z cílené reklamy a příjmy z prodeje dat, kde zdrojem příjmů byl český uživatel využívající digitální rozhraní provozované zahraniční společností. Daň se měla vztahovat i na příjmy provozovatelů zahraničních platforem, které jim plynou ze zprostředkování prodeje zboží nebo služeb v České republice. Návrh zákona prošel v Poslanecké sněmovně prvním a druhým čtením, třetí čtení poslanci už nestihli schválit.  

Pokud by tedy nová vláda chtěla tuto nebo podobnou digitální daň zavést, musel by příslušný zákon projít znovu celým legislativním procesem. To se však v současné době nezdá být příliš pravděpodobné. Společné prohlášení 136 zemí včetně České republiky sdružených v tzv. Inkluzivním rámci OECD (zahrnuje i nečleny OECD) obsahuje závazek neuplatňovat ani nezavádět digitální daně v období od 8. října 2021 do 31. prosince 2023 nebo do vstupu závazné dohody dojednané mezi účastníky Prohlášení. Tato závazná dohoda umožní přerozdělit zdaňovací práva k části zisků největších globálních skupin do zemí prodeje služby nebo zboží bez ohledu na jejich fyzickou přítomnost. Ve své podstatě se tedy jedná o určitou obdobu digitální daně, i když v průběhu jednání mezi účastníky došlo k posunu a nová pravidla se uplatní v závislosti na velikosti a ziskovosti skupiny bez ohledu na obor podnikání, tedy i mimo digitální sektor. Více podrobností k této oblasti přinášíme v samostatném článku. 

Sdílet článek