Sněmovna schválila dílčí zrušení silniční daně a podpořila elektromobilitu

V reakci na vysoké ceny pohonných hmot Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který přináší částečné zrušení silniční daně a daňově zvýhodňuje využívání nízkoemisních vozidel.


Silniční daň

Návrh v rámci možností příslušné evropské legislativy ruší silniční daň například pro osobní automobily a autobusy a pro nákladní automobily snižuje daňovou povinnost, která by měla vzniknout až v závislosti na překročení stanoveného počtu náprav a tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun). Navržené změny se týkají již roku 2022 bez ohledu na vstup zákona v platnost. Povinnost platit zálohy na silniční daň v průběhu roku 2022 pro všechny typy vozidel již zrušil ministr financí. Zároveň vláda plánuje využít možnosti zrušení silniční daně podle evropských předpisů. Dle nich je toto možné v případě, kdy členský stát zavedl mýtný systém pro zpoplatnění provozu na vybraných komunikacích. To ČR splňuje.
 

Daň z příjmů

Součástí vládního návrhu je i snížení výše zdanitelného příjmu, jenž navyšuje základ daně zaměstnancům, kteří používají služební automobily i pro soukromé účely. U nízkoemisních vozidel bude toto navýšení činit 0,5 % z pořizovací ceny vozu namísto stávajícího 1 %. Nízkoemisním vozidlem bude silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v provozu podle přílohy/předpisu EU upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel (Euro 5 a Euro 6). Nová pravidla by se měla použít od zdaňovacího období roku 2022 bez ohledu na pořízení vozidla. Měsíce, ve kterých nízkoemisní vozidla sloužila pro soukromé účely a zákon ještě nebyl účinný, se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh.

Návrh zákona dále zkracuje dobu odpisování zařízení, která slouží výlučně k dobíjení elektrických vozidel s elektrickým pohonem nebo pohonem kombinujícím spalovací motor a elektromotor (tzn. klasické dobíjecí stanice i tzv. wallboxy) z 10 na 5 let, a to přeřazením ze třetí do druhé odpisové skupiny. Poplatníci, kteří dobíjecí stanice pořídí před nabytím účinnosti zákona, by měli mít možnost ve zdaňovacím období roku 2022 stanici přeřadit do druhé odpisové skupiny, případně ji do této skupiny zařadit rovnou, pokud doposud nebyla odpisována.

Návrh obsahuje také novelu zákona o ochraně ovzduší, která ruší povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Návrh nyní projedná Senát.

Sdílet článek