Spor o odpočet DPH pronajímatel prohrál

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k otázce uplatnění odpočtu DPH v krácené výši v případě opravy vzduchotechniky v budově, v níž žalobce pronajímal nebytové prostory jak s DPH, tak bez daně. Podle soudu kvůli neprokázané souvislosti mezi přijatým zdanitelným plněním a uskutečněným zdanitelným plněním není možné krácený odpočet DPH uplatnit.

Společnost V. B. (případ 1 Afs 253/2018 ) pronajímala nebytové prostory, přízemí a první podlaží jako osvobozené od DPH, druhé podlaží s DPH. V prostoru pronajímaném bez DPH vyměnila klimatizační jednotky. U tohoto plnění uplatnila krácený nárok na odpočet daně. Správce daně jej však zamítl.  Odůvodnil to tak, že budova, ve které se nacházely pronajímané prostory, sice nebyla rozčleněna na jednotlivé jednotky, nicméně byla fakticky rozdělena na jasně identifikovatelné části (podrobně vymezené nájemními smlouvami) s odlišným daňovým režimem.

Správce daně ani NSS nezpochybnili, že se klimatizační jednotka stala součástí budovy. Klíčová byla otázka, zda přijaté zdanitelné plnění bylo použito pro uskutečňování zdanitelných plnění společnosti. To souvisí se zásadou neutrality DPH. 

NSS konstatoval, že provedená oprava klimatizace v prostorách pronajímaných bez DPH se nijak neprojevila v druhém patře, kde jsou prostory pronajímány včetně DPH. Tudíž neexistovala souvislost mezi přijatým zdanitelným plněním, tj. opravou klimatizace, a uskutečněným zdanitelným plněním, tj. pronájmem prostor v druhém patře podléhajícím DPH. Společnost žádnou souvislost neprokázala a nesplnila tak podmínky pro uplatnění odpočtu DPH v krácené výši. 

Sdílet článek