Zpět na výpis

Spotřebitelé získají právo na opravu vadného zboží

Evropský parlament přijal směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží, která zavádí tzv. právo spotřebitele na opravu. Nová úprava má motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

Směrnice reaguje na nadměrné vytváření odpadů a emisí CO2 v důsledku předčasné likvidace spotřebního zboží v EU. Spotřebitelé i podnikatelé totiž často dávají přednost výměně vadného zboží před jeho opravou, ať už z časových či finančních důvodů nebo kvůli špatné dostupnosti náhradních dílů. 

Nově bude platit, že objeví-li se na zakoupeném zboží vada během doby pro uplatnění práv z vadného plnění (ta je zpravidla dva roky), prodejce bude mít povinnost spotřebiteli nabídnout opravu věci, pokud vyjde levněji než její výměna. Bude-li zboží opraveno v rámci této doby, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se navíc o jeden rok prodlouží, což bude spotřebitele více motivovat k opravě.   

Po uplynutí této lhůty se pravidla pro opravu budou lišit podle typu zboží. U zboží, kde je oprava technicky proveditelná, zejména u domácích spotřebičů, jako jsou telefony, pračky, vysavače apod., budou spotřebitelé moci požadovat opravu po výrobci. Ten bude povinen opravu provést za přiměřenou cenu a v přiměřeném čase. Půjde-li o výrobek, na který se povinnost opravy nevztahuje, výrobce o tom bude muset spotřebitele informovat. Výrobce nebude oprávněn odmítnout opravu z čistě ekonomických důvodů (např. kvůli nákladům na náhradní díly) nebo z důvodu, že předchozí opravu provedl jiný opravář či sám spotřebitel. Odmítnout bude moci pouze v případě, že oprava nebude fakticky nebo právně možná.

Konec by měl nastat i tzv. kazítkům, která někteří výrobci umisťovali do svého zboží za účelem zkrácení jeho životnosti. Směrnice výrobcům výslovně zakazuje používat smluvní doložky nebo hardwarová či softwarová řešení, která   by opravu ztěžovala. Výrobci navíc budou muset za přiměřenou cenu poskytovat náhradní díly a nástroje k opravě.

Plánuje se také zřízení evropské online platformy pro opravy s odkazy na vnitrostátní online platformy, které budou muset členské státy vytvořit a které budou obsahovat informace o opravnách nebo prodejcích renovovaného zboží. Spotřebitelé si tak budou moci přehledně vyfiltrovat nabídky dle zboží, umístění opravny, včetně podmínek opravy nebo doby vyřízení, a díky tomu najdou nejbližší opravnu odpovídající jejich preferencím.

Směrnici čeká schválení Radou EU a následně bude zveřejněna v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít 24 měsíců k její transpozici do svých právních řádů.