Zpět na výpis

Stavebnictví: Co se od července mění v DPH

Novela zákona o DPH v souvislosti s novelou stavebního zákona mění od 1. července 2023 vymezení staveb rodinných a bytových domů, které budou mít nově širší pojetí. V návaznosti na to Generální finanční ředitelství aktualizuje svou informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí.

Doposud vycházely definice nemovitostí z katastrálních předpisů, od začátku července však budou vycházet z nového stavebního zákona. Nejzásadnější změnou je definice bytového a rodinného domu. Nová definice již výslovně neobsahuje podmínku stavebně-právního určení k bydlení.

Tato změna bude mít dopad především na určení správné sazby DPH v případě stavebních prací u dokončené stavby pro bydlení a sociální bydlení nebo u výstavby a dodání stavby pro sociální bydlení. Dále bude mít vliv na splnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání nemovitých věcí nebo při jejich nájmu.

Ačkoliv se jedná pouze o změnu terminologie, existují v této problematice i sporné oblasti, o kterých aktuálně diskutuje odborná veřejnost s finanční správou. I z tohoto důvodu se GFŘ rozhodlo aktualizovat Informaci, ve které si vzalo za cíl zapracovat nejen aktuální novelu, ale i další posuny, k nimž došlo od vydání předchozí metodiky v roce 2016, zejména vybranou judikaturu.


Jaký bude další vývoj?

Aktualizace informace je zatím ve stavu návrhu, který je dále diskutován. Mezi nejzajímavější témata patří změna limitu pro „podstatnou změnu“, shrnutí judikatury k problematice nájmů a souvisejících služeb nebo zpřesnění definice rodinného a bytového domu.

Vzhledem k předpokládané účinnosti novely zákona o DPH od 1. července 2023 očekáváme, že finální podoba informace bude vydána před tímto datem. O dalším průběhu vás budeme informovat.