Krátce
13. 10. 2017

Stručné aktuality, říjen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Vláda schválila návrh zákona, který by měl z občanského zákoníku vyčlenit část úpravy věnující se ochraně spotřebitele. Úprava by se tak měla sjednotit i ve vztahu k EU a posílit postavení zákazníků. Zásadní ovšem bude, jaký postoj k návrhu po říjnových volbách zaujme nová vláda i Poslanecká sněmovna.
   
 • ​GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydává informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních.
   
 • Vláda dnes schválila memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. Jeho součástí je akční plán podpory elektromobilů, digitalizace a autonomního řízení do roku 2025 s 25 úkoly.
   
 • Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil svůj názor týkající se praktického výkladu a aplikace ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP ve znění do konce roku 2014.
   
 • Právní úprava výrazně posilující mechanismy výměny informací a napomáhající nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní – novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – vyšla 19. 9. ve Sbírce zákonů a je tedy účinná. Zároveň s ní byla také publikována vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění (č. 305 a 306/2017 Sb.).
   
 • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o nemocenském pojištění (pod č. 310/2017), která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Nová dávka bude poskytována s účinností od 1. června 2017 nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci, nebo osobě samostatně výdělečně činně, která nemůže svou výdělečnou činnost vykonávat, neboť v domácím prostředí pečuje o osobu, která péči vyžaduje.
   
 • Nově publikovaný zákon 303/2017 Sb. ruší v občanském zákoníku a dalších předpisech status veřejné prospěšnosti, o který v původním záměru měly žádat neziskové organizace. 
   
 • Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. zvyšuje s účinností od 1. ledna 2018 minimální mzdu na 12 200  Kč.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign