7 daňových novinek roku 2019 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění i minimální mzda. Tyto úpravy mají vliv na výši některých dalších odvodů a slev na dani. K 1. červenci 2019 by se…

Stručné aktuality, listopad 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce několika větami.

Vzpoura kamionů – boj za minimální mzdu přiostřuje

Evropské předpisy už mnoho let zaručují zaměstnancům dočasně vyslaným do jiného členského státu právo na pracovní podmínky platné v zemi vyslání, pokud jsou pro ně výhodnější. Toto pravidlo platí i v rámci odměňování. Až donedávna měla ochrana…

10 právních novinek roku 2018 pro firmy

Co přinese příští rok podnikatelům? Přinášíme přehled nejdůležitějších změn především z oblasti finančních služeb, sociálního zabezpečení a ochrany osobních údajů.

8 novinek roku 2018 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění i minimální mzda. To ovlivní některé další odvody i slevy na dani. Formulář „prohlášení poplatníka“ bude nově…

EU chce dále posílit nároky zaměstnanců vyslaných do zahraničí

Evropská unie už dlouho bojuje proti nerovnostem v odměňování zaměstnanců při jejich působení v zahraničí a konkurenční výhodě společností ze zemí s levnou pracovní silou. Aby se nároky zaměstnanců pracujících ve stejnou chvíli v téže zemi…

Stručné aktuality, říjen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Tři novinky v oblasti zdaňování zaměstnanců

Daňová zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů se rozšiřují. Zavádí se nová odčitatelná položka za darování kostní dřeně. Rok 2018 přinese také další zvýšení minimální mzdy.