8 novinek roku 2018 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění i minimální mzda. To ovlivní některé další odvody i slevy na dani. Formulář „prohlášení poplatníka“ bude nově možné vyplňovat elektronicky. Zavádí se tzv. otcovská dovolená. Zde přinášíme přehled nejdůležitějších změn:

 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude v roce 2018 činit 1 438 992 Kč. Obdobný limit pro pojistné na zdravotní pojištění není k dispozici.
   
 • I nadále platí 15% sazba daně z příjmu ze superhrubé mzdy a 7% solidární zvýšení daně. Měsíční limit pro odvod zálohy na solidární daň se zvyšuje na částku 119 916 Kč.
   
 • S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 Kč (bude o 1 200 Kč vyšší než v roce 2017).
   
 • Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimální mzdy bude nově činit 1 647 Kč.
   
 • Se zvýšením minimální mzdy se zároveň zvyšuje sleva na dani ve formě tzv. školkovného. Tato sleva je totožná s výší minimální mzdy.
   
 • Vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, které činí 19 404 Kč nebo 24 204 Kč, bylo možné uplatňovat ve mzdě již od července 2017. Zbývající část tohoto navýšení za období leden až červen 2017 zaměstnanci získají prostřednictvím ročního zúčtování nebo daňového přiznání za rok 2017.
   
 • Pro rok 2018 bude možné použít nový zjednodušený tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26 (tzv. růžové prohlášení). Zároveň budou zaměstnanci moci tento nový tiskopis vyplňovat a podepisovat v elektronické podobě. Bude však třeba, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci každého zaměstnance.
   
 • Otcové budou mít po narození dítěte v období šestinedělí nově nárok na placené týdenní volno. Za tohoto období budou dostávat dávku z nemocenského pojištění (tzv. otcovská). Výše dávky je obdobná jako tzv. mateřská u žen. Dávku bude možné čerpat již v případě dítěte narozeného od 21. 12. 2017.
Sdílet článek