TAČR vyhlásil dotační program TREND, projekty přijímá do 11. července

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 15. května 2019 první veřejnou soutěž programu TREND na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příležitost uspět mají hlavně projekty zaměřené na rozvoj nových technologií a materiálů zvyšujících míru automatizace a robotizace a na využití digitálních technologií, jako jsou umělá inteligence či fotonika.

Návrhy projektů se přijímají od 16. května do 11. července 2019. Zahájení řešení projektů je možné v období od 1. ledna do 1. dubna 2020 a maximální délka projektu nesmí přesáhnout 60 měsíců. Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, přičemž pro velké podniky je intenzita podpory stanovena mezi 25 % a 65 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory činí 70 milionů Kč na projekt. Mezi způsobilé náklady se řadí zejména provozní náklady, které se dále dělí na přímé (mzdy, služby výzkumné povahy aj.) a ostatní nepřímé náklady.

Výstupy projektu musí splňovat jednu z následujících forem:

  • průmyslový vzor,
  • užitný vzor, 
  • prototyp, 
  • funkční vzorek, 
  • software, 
  • poloprovoz, 
  • ověřená technologie, 
  • jiné.

Bonifikace pro Průmysl 4.0 a regiony 

Program podporuje projekty bez ohledu na místo realizace, příležitost k dotační podpoře budou mít tedy i pražské subjekty. Podniky mohou podat až čtyři návrhy projektů a mohou se programu účastnit samostatně i ve spolupráci s jinými podniky či výzkumnými organizacemi. Hodnocení zvýhodňuje projekty z oblasti Průmyslu 4.0 či vybrané oblasti automobilového průmyslu. Dále upřednostňuje projekty řešené ve strukturálně postižených regionech – tedy v kraji Ústeckém, Karlovarském nebo Moravskoslezském. Veřejná soutěž stanoví řadu dalších parametrů a podmínek. Rádi prodiskutujeme jednotlivá hlediska vašeho projektu a pomůžeme s přípravou projektové žádosti. 

 

Sdílet článek