Daně
4. 6. 2019

TAČR vyhlásil dotační program TREND, projekty přijímá do 11. července

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 15. května 2019 první veřejnou soutěž programu TREND na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příležitost uspět mají hlavně projekty zaměřené na rozvoj nových technologií a materiálů zvyšujících míru automatizace a robotizace a na využití digitálních technologií, jako jsou umělá inteligence či fotonika.

Karin Osinová
Kateřina Balabánová

Návrhy projektů se přijímají od 16. května do 11. července 2019. Zahájení řešení projektů je možné v období od 1. ledna do 1. dubna 2020 a maximální délka projektu nesmí přesáhnout 60 měsíců. Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, přičemž pro velké podniky je intenzita podpory stanovena mezi 25 % a 65 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory činí 70 milionů Kč na projekt. Mezi způsobilé náklady se řadí zejména provozní náklady, které se dále dělí na přímé (mzdy, služby výzkumné povahy aj.) a ostatní nepřímé náklady.

Výstupy projektu musí splňovat jednu z následujících forem:

  • průmyslový vzor,
  • užitný vzor, 
  • prototyp, 
  • funkční vzorek, 
  • software, 
  • poloprovoz, 
  • ověřená technologie, 
  • jiné.

Bonifikace pro Průmysl 4.0 a regiony 

Program podporuje projekty bez ohledu na místo realizace, příležitost k dotační podpoře budou mít tedy i pražské subjekty. Podniky mohou podat až čtyři návrhy projektů a mohou se programu účastnit samostatně i ve spolupráci s jinými podniky či výzkumnými organizacemi. Hodnocení zvýhodňuje projekty z oblasti Průmyslu 4.0 či vybrané oblasti automobilového průmyslu. Dále upřednostňuje projekty řešené ve strukturálně postižených regionech – tedy v kraji Ústeckém, Karlovarském nebo Moravskoslezském. Veřejná soutěž stanoví řadu dalších parametrů a podmínek. Rádi prodiskutujeme jednotlivá hlediska vašeho projektu a pomůžeme s přípravou projektové žádosti. 

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign