Zpět na výpis

U zpětného odběru elektrozařízení potvrzena základní sazba DPH

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců ČR dospěl k závěru, že se dosavadní praxe v uplatnění základní sazby DPH na zpětný odběr elektrozařízení a související služby nemění. Příspěvek reagoval na článek, jehož autor zmínil aplikaci snížené sazby DPH na zpětný odběr elektrozařízení na základě předpokladu, že ho lze zařadit pod komunální odpad.

Je tedy otázkou, zda je možné vyřazené elektrozařízení považovat za komunální odpad. Předkladatel příspěvku s odkazem na Informaci GFŘ z roku 2021 uvádí, že pro výklad pojmu „komunální odpad“ je nutné vycházet z právních předpisů EU a nelze použít definici dle zákona o odpadech. Podle evropského práva je komunálním odpadem jen a pouze domovní odpad, který vyprodukuje domácnost běžnou nepodnikatelskou činností. Dále uvádí, že sběr a likvidace elektrozařízení se oproti nakládání s komunálním odpadem vyznačuje řadou odlišností. V první řadě není možné určit, od koho odpadní elektrozařízení pochází, neboť do sběrných kontejnerů může tento odpad vyhodit nejen občan, ale také podnikatelský subjekt. Vlastníkem komunálního odpadu odloženého na jejím území se stává obec. Obce ale nemohou nakládat s odpadními elektrozařízeními, nemohou je od občanů odebírat, a tedy je ani vlastnit. Obce mohou pouze shromažďovat elektroodpad, pokud uzavřou smlouvu s příslušnou firmou (provozovatelem kolektivního systému).

Dalším rozdílem je recyklační příspěvek, který kupující hradí v ceně pořizovaného zařízení. Ten se využívá v rámci kolektivního systému na pokrytí nákladů na zpětný odběr a likvidaci spotřebičů. Recyklační příspěvek obvykle podléhá 21% sazbě DPH, protože přebírá režim spotřebiče. Podle GFŘ je účelem zařazení komunálního odpadu do snížené sazby DPH redukce nákladů občanů a obcí na nakládání s komunálním odpadem. Toho však u zpětného odběru elektrozařízení nejde dosáhnout, neboť občané zaplatí 21% DPH z recyklačního poplatku již při nákupu spotřebiče.

V případě odpadního elektrozařízení není původcem odpadu občan, ale osoba, která elektroodpad zpracuje. Z elektrozařízení se totiž stává odpad až v okamžiku, kdy se spotřebič dostane ke konečnému zpracovateli, který ho rozebere a roztřídí výstupní složky elektrozařízení na různé typy odpadů. Vlastníkem odpadu je v tomto okamžiku právě konečný zpracovatel a ne osoba, která se elektrozařízení zbavila.

GFŘ v souladu s předkladatelem příspěvku potvrdilo, že v tomto případě se i nadále bude uplatňovat 21% sazba DPH.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás