Zpět na výpis

ÚOHS má zájem o další posílení pravomocí, chce přístup k lokalizačním údajům

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) navrhuje řadu změn v soutěžně-právních předpisech, které mají výrazným způsobem posílit jeho pravomoci nejen při odhalování a trestání kartelových dohod. Přístup k poloze telefonů, namátková a „preventivní“ šetření nebo možnost zakázat spojení soutěžitelů, které nesplňuje obratová kritéria, představují jen část z nich.

Přístup k poloze

ÚOHS navrhuje, aby mohl požádat mobilní operátory o provozní a lokalizační údaje. ÚOHS by tak mohl získat mimo jiné přístup k poloze telefonů vedení či zaměstnanců soutěžitelů obdobně jako například Policie České republiky, což by usnadnilo prokazování kartelových dohod (např. v případě utajovaných schůzek konkurentů). Kromě výše uvedeného navíc ÚOHS požaduje získat přístup k dalším datům sbíraným různými státními úřady či institucemi, včetně údajů o veřejných zakázkách. 


Víc sektorových a místních šetření

ÚOHS může nyní zasahovat na trzích, kde je narušena hospodářská soutěž například kartelovými dohodami, zneužitím dominantního postavení nebo spojováním soutěžitelů. Úřad by nicméně rád získal možnost zasahovat i na trzích, kde je soutěž narušena jiným způsobem, jako jsou především oligopolní trhy (např. potravinářské trhy) nebo trhy se silnými síťovými účinky (např. digitální trhy). Nová úprava by měla úřadu především umožnit provádět na těchto trzích sektorová šetření, jakož i ukládat nápravná opatření – např. přezkoumat větší množství fúzí na daném trhu, stanovit povinnost poskytnout přístup k sítím, infrastruktuře nebo datům či zveřejnit určité informace. V krajním případě by ÚOHS mohl nařídit i prodej části podniku. 

Za účelem snazšího vyšetřování kartelových dohod navíc ÚOHS požaduje možnost provádět namátková či „preventivní“ místní šetření. Lze tedy očekávat, že by takové oprávnění vedlo k výraznému zvýšení množství tzv. dawn raidů u jednotlivých soutěžitelů, a tedy i nutnosti být na takové situace včas připraven (např. mít k dispozici interní předpis, jak na dané situace reagovat, či mít advokáta specializujícího se na soutěžní právo, který může být obratem k dispozici).

 


Další posílení pravomocí

ÚOHS by měl navíc potrápit soutěžitele i v oblasti fúzí a akvizic. Při spojování soutěžitelů je totiž nutné spojení oznámit ÚOHS, pokud soutěžitelé překročí stanovená obratová kritéria. ÚOHS přitom nově po vzoru EU požaduje zakotvení tzv. call-in modelu, tedy možnost požadovat oznámení i po soutěžitelích, kteří obratová kritéria nesplňují. ÚOHS tak bude moci zabránit realizaci spojení i v případě nedosažení obratových kritérií.

Závěrem uvádíme, že ÚOHS navrhuje zavedení finančních odměn pro whistleblowery (fyzické osoby), kteří oznámí protisoutěžní jednání, a naopak trestů pro fyzické osoby, jež se podílely na porušení soutěžního práva. 

V současné době není zveřejněn konkrétní návrh zákona, který by měl výše uvedené změny zavádět. ÚOHS o svém úmyslu zatím pouze informoval na svých internetových stránkách. Změny nicméně pravidelně monitorujeme a podrobněji vás budeme informovat v některém z dalších vydání Daňovek.