Zpět na výpis

Úsporný tarif u energií: jak to bude s DPH?

Úsporný tarif pro domácnosti, který vláda připravila v souvislosti s raketově rostoucími cenami energií, bude promítnut do legislativy formou úpravy energetického zákona. Podrobnosti k poskytování příspěvku na úhradu plateb za energie stanoví související nařízení vlády. Přečtěte si v našem článku informace o možných dopadech na oblast DPH.

Příspěvek nebude stát vyplácet přímo domácnostem, ale obdrží ho jednotliví obchodníci s elektřinou, kteří o něj sníží platby fakturované zákazníkům. Stát bude vyplácet příspěvek obchodníkům přes zprostředkovatele (společnosti OTE), u kterého se budou shromažďovat veškerá související data.   

Dle důvodové zprávy má mít tento příspěvek charakter dotace poskytované ze státního rozpočtu. Zákon o DPH obecně dotaci k ceně považuje za část úplaty. Z toho vyvozujeme, že příspěvek přijatý obchodníky v rámci úsporného tarifu bude podléhat DPH. 

Dle zmíněného nařízení má být příspěvek použit primárně k úhradě nejbližších záloh v aktuálním zúčtovacím období. V takovém případě se obdržený příspěvek jeví z pohledu DPH jako platba přijatá před datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) – u energií to je obvykle datum řádného vyúčtování. Z platby obdržené před DUZP obecně vzniká povinnost odvést DPH k datu přijetí platby, tedy zřejmě k datu přijetí příspěvku od OTE.

Příspěvek může sloužit i ke snížení vzniklého dluhu nebo budoucího vyúčtování

Nařízení dále připouští možnost zohlednit příspěvek v nejbližším řádném vyúčtování (např. v situaci, kdy zákazník má již na zálohách předplaceno), nebo ho dokonce použít na snížení vzniklého dluhu před rozhodným dnem, od kterého obchodníci mají zohledňovat příspěvek. V takovém případě může nastat situace, že obchodník s energiemi nebude k datu přijetí příspěvku od OTE ještě schopen určit, k jakému účelu (záloha, budoucí vyúčtování nebo historická pohledávka) příspěvek alokuje. Z toho vyplývá, že lze nalézt argumenty pro zdanění přijaté platby až po provedení alokace, ale pouze u té části příspěvku, která bude použita na úhradu „budoucích“ záloh.

Ve výše uvedeném postřehu jsme zohlednili aktuálně dostupné informace. Finanční správa se ale ke zdaňování příspěvků zatím nevyjádřila. S ohledem na význam a komplexitu příspěvku očekáváme, že finanční správa své oficiální stanovisko brzy vydá. Postup, který navrhne, nemusí zcela kopírovat výše uvedený obecný výklad. Sledujte Daňovky. O dalším vývoji vás budeme informovat. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás