Zpět na výpis

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy, včetně České republiky, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

Mezi uprchlíky, kteří přicházejí z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, jsou i kvalifikovaní zaměstnanci, například učitelé nebo lékaři. Kvůli složitému postupu při uznávání diplomů ale zpravidla nemohou pracovat v oboru. Pokud se chtějí rychle zapojit do pracovního procesu, musí se často smířit s tím, že budou alespoň prozatím vykonávat méně kvalifikované práce.

Vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků nemělo možnost vzít s sebou všechny potřebné dokumenty, Komise vyzývá členské státy, aby přijímaly doklady i v jiné formě než v originálu (např. digitální kopie), nepožadovaly ověřený překlad, a pokud je to možné, odstranily i další překážky, včetně prominutí poplatků za podání žádosti o uznání kvalifikace. Komise dále nabádá k flexibilnímu přístupu a odstranění veškerých omezení a požadavků, které nejsou pro uznání kvalifikace zcela nezbytné.

Doporučení není pro členské státy závazné. Česká republika v této chvíli uznává kvalifikaci například u pracovníků v dětských skupinách, kterým to umožnil tzv. Lex Ukrajina. Další diskutovanou skupinou jsou zdravotníci. V této souvislosti vydalo ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn k zaměstnávání zdravotníků z řad lékařských i nelékařských pracovníků, s jehož zněním se můžete seznámit zde.

Pokud budou uprchlíci mít možnost pracovat na pozicích odpovídajících jejich kvalifikaci, důležitým odvětvím, kde odborná pracovní síla v současnosti chybí, to může značně pomoci. Zároveň to omezí využívání běženců jako levné pracovní síly nesolidními zaměstnavateli, resp. zprostředkovatelskými agenturami.

Do doby, než bude u konkrétních povolání systém uznávání kvalifikace upraven, podobně jako u pracovníků v dětských skupinách, musí zaměstnavatelé postupovat standardní cestou.