V Česku začnou platit elektronické dálniční známky

V polovině srpna schválil Senát návrh zákona, který má od roku 2021 na českých silnicích zavést elektronické dálniční známky. Řidiči by tak mohli za využití některých silnic platit prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby vázané na registrační značku vozidla zaznamená k tomu zřízený informační systém. Na něj už Státní fond dopravní infrastruktury připravuje výběrová řízení.

Zákon z dílny ministerstva dopravy využívá technologie umožňující identifikovat vozidlo přímo při jízdě po zpoplatněné pozemní komunikaci prostřednictvím státní poznávací značky. Úhradu časového poplatku tak lze provádět přímo pro konkrétní vozidlo, přičemž ta bude zaznamenána do k tomuto účelu zřízené evidence. Poplatek bude možné uhradit nejen u subjektů z distribuční sítě Státního fondu dopravní infrastruktury, ale také bezhotovostně a dálkově. Tato možnost usnadní využití zpoplatněných pozemních komunikací zejména krátkodobým uživatelům a uživatelům ze zahraničí. 

Prostřednictvím video-detekce, tedy kamerového systému, bude možné porovnávat údaje o projíždějících vozidlech s údaji obsaženými v evidenci. Ministerstvo dopravy zvažuje využít také brány ze současného mýtného systému. V provozu budou kontrolována především vozidla, u nichž došlo k neoprávněnému užití pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku. Systém by mohl do budoucna umožnit i takzvané krajské dálniční známky. 

Součástí návrhu je i rozšíření okruhu vozidel osvobozených od zpoplatnění, a to o vozidla používající jako palivo elektřinu nebo vodík. Návrh zároveň předpokládá zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem.

S přechodem na nový způsob úhrady časového poplatku a jejího prokazování či kontroly budou spojeny jednorázové investiční náklady, zejména na pořízení evidence, v níž budou shromažďovány informace o uhrazených časových poplatcích, o vozidlech dle zákona osvobozených od povinnosti hradit poplatek a o počtu vozidel, která použila zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového poplatku. Další výdaje si pak vyžádá vybudování internetového portálu a mobilních aplikací, vzájemná integrace příslušných informačních systémů a také osazení kontrolních zařízení přímo na pozemních komunikacích. Ministerstvo odhaduje, že s novým systémem budou spojeny provozní náklady cca ve výši 160–240 milionů korun ročně. Oproti současnému systému by ale měl být systém úspornější, a to o 40–120 milionů korun ročně. Státní fond dopravní infrastruktury již připravuje výběrová řízení a technická řešení pro příslušný systém elektronických dálničních známek.

Česká republika zavedením systému elektronických dálničních známek, tzv. e-vinět, následuje Slovensko či Rakousko. Jejich spuštění se podle propočtů ministerstva českému státu vzhledem k relativně nízkým souvisejícím nákladům vyplatí i v případě, že dojde k zavedení tzv. výkonového zpoplatnění pozemních komunikací i u vozidel s hmotností do 3,5 tuny diskutovanému na půdě Evropské unie. Česká republika by v takovém případě musela pravděpodobně od roku 2028 od časového zpoplatnění zcela ustoupit. 

Sdílet článek