Právo
8. 11. 2017

Velká novela zákoníku práce je mimo hru

Ministerstvo práce již v únoru 2016 představilo návrh novely zákoníku práce, která měla základní pracovněprávní předpis významně změnit. Poslanci ji však do uplynutí volebního období nestihli projednat. Jakkoli to svědčí o neefektivitě práce zákonodárného sboru, pro zaměstnavatele je to dobrá zpráva. Navzdory proklamacím měla novela pracovněprávní regulaci převážně zpřísnit. Vzhledem k intenzivní medializaci připravovaných změn shrnujeme, na co se zaměstnavatelé (alespoň prozatím) připravovat nemusí.

Iva Baranová
Barbora Bezděková

Vlajkovou lodí novely byl nový způsob výpočtu dovolené. Základní jednotkou se namísto týdne měla stát hodina. Smyslem změny bylo odstranit možné nespravedlivé dopady současného systému na zaměstnance, kteří pracují v různě dlouhých směnách. Novela ale nutila k přepočtům i zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají stabilně stejné směny. Mnozí zaměstnavatelé, kteří pracovní dobu rozvrhují nerovnoměrně, navíc dovolenou na hodiny přepočítávají už nyní i bez zákonné regulace. Nejzásadnějším dopadem novely by tak bylo zvýšení nákladů i administrativy na straně zaměstnavatelů.

Ústupkem pro odboráře mělo být zpřísnění úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na „dohodáře“ se nově kromě minimální mzdy měla vztáhnout mzda zaručená. Zpřísnit měla i úprava pracovní doby – zaměstnavatelé měli poskytovat přestávky v práci ve stejném rozsahu jako u zaměstnanců v pracovním poměru, v obdobném duchu se měla rozšířit povinnost evidence pracovní doby. Na flexibilitě mělo dohodě o pracovní činnosti ubrat také zkrácení vyrovnávacího období pro výpočet průměrné pracovní doby.

Zákoník práce neobohatí ani nová kategorie vrcholových řídích zaměstnanců. Ti měli mít možnost sami si rozvrhovat pracovní dobu v rozsahu až 48 hodin týdně. Praktické využití by ale v praxi brzdila přísná definiční kritéria nové skupiny těchto „top manažerů“. Měnit se zatím nebude ani úprava tzv. „home office“. Podmínky práce z domova tak zaměstnavatelé stále mohou nastavit flexibilně dle svých potřeb a nemusí se obávat ani nové povinnosti bránit sociální izolaci zaměstnanců pracujících z domova.

Zaměstnavatelům dále odpadne starost, jak prokazovat plnění těžko uchopitelné povinnosti dbát o prevenci stresu zaměstnanců, předcházet riziku násilí a obtěžování na pracovišti či držet stejné místo nejen pro zaměstnance vracející se z mateřské, ale i z rodičovské dovolené. 

Zákoník práce je účinný necelých 11 let, změnil se však již více než šedesátkrát. Zaměstnavatelé si tak mohou být jisti, že další várku novel pro ně přichystá nová sněmovna.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign