Zpět na výpis

ViDA – digitální výkaznictví a e-invoicing hudbou budoucnosti

Návrh směrnice VAT in Digital Age (ViDA), která modernizuje a posouvá jednotný evropský systém DPH, nabírá nemalé zpoždění. Během španělského předsednictví Rady Unie se návrh kupředu neposunul, nicméně v programovém prohlášení Belgie, která předsedá Radě Unie v první polovině letošního roku, představuje digitalizace a zejména návrh směrnice ViDA významnou část agendy.

Belgické předsednictví se bude věnovat problematice DPH jako jednomu z klíčových bodů svého plánu v oblasti daní a cel. Prioritou návrhu ViDA a stejně tak i belgického předsednictví je snaha eliminovat tzv. VAT Gap (rozdíl mezi očekávanou a skutečně vybranou DPH). Návrh je zásadní pro zachování spravedlnosti a efektivity daňového systému v době, kdy digitální ekonomika získává stále větší význam. Belgické předsednictví klade důraz na modernizaci daňových pravidel, aby lépe odpovídala současným trendům a potřebám EU.

Původní návrh směrnice počítal se zavedením tzv. Pilíře 1, tj. možnosti členských států zavést povinnou elektronickou fakturaci na intrakomunitární úrovni už od roku 2024. Dále byla plánována nová pravidla pro digitální platformy (Pilíř 2) s účinností od roku 2025 a jednotná registrace pro účely DPH (Pilíř 3) účinná od roku 2028. Současné zpoždění agendy ViDA však potenciální platnost jednotlivých agend odsouvá do budoucna. Odhaduje se, že celé digitální výkaznictví v rámci Pilíře 1 bude odloženo až do roku 2030. Ostatní dva pilíře pak minimálně o jeden rok.

Tato zpoždění mohou mít významný dopad na harmonizaci a efektivitu daňového systému. Je proto důležité, aby se belgické předsednictví touto problematikou zabývalo, věnovalo jí odpovídající pozornost, řešilo palčivé otázky členských států ohledně financování výkaznictví a naléhalo na řešení této situace v rámci celé EU.