Právo
15. 3. 2018

Virtuální měny – bezriziková šance na rychlé zbohatnutí?

Plánujete investovat do virtuálních měn? Měli byste se mít na pozoru. Podle nedávného stanoviska evropských orgánů dohledu je s bitcoiny a dalšími obdobnými jednotkami spojeno více rizik, než se může na první pohled zdát.

Iva Baranová
Pavel Martiník
Tomáš Prchal

Virtuální měny představují digitální vyjádření hodnoty. Nejsou ale vydávány z rozhodnutí žádného státu a nemají status zákonného platidla, jejich přijímání protistranou tak není nikým garantováno. Nejsou také navázány na cenu žádné komodity a jejich hodnota je tak založena pouze na důvěře investorů. 

Pravděpodobně největším překvapením pro potenciální investory může být fakt, že směnárny ani platby s virtuálními měnami nejsou nijak regulovány. Na rozdíl od standardních platebních prostředků tak neexistuje možnost transakci reklamovat nebo se v případě problémů obrátit na Českou národní banku. 

U virtuálních měn je typické velké kolísání ceny, někdy i v řádu stovek procent za den. S extrémními výkyvy hodnoty souvisí i další aspekt: naprostá absence cenové transparentnosti, tedy způsobu, jak se hodnota virtuální měny stanovuje. V praxi se tak může snadno stát, že hodnota investice během několika minut klesne na svůj zlomek a z tohoto propadu se již nevzpamatuje. Avšak ani v případě, kdy je hodnota virtuální měny stabilní, nemá investor vyhráno. Není totiž zaručeno, že virtuální měna bude odkoupena, a on tak tuto hodnotu zpeněží.

Vážné problémy mohou při provádění transakcí s virtuálními měnami způsobit také technické obtíže. V případě technického výpadku se držitelům virtuálních měn neposkytují žádné kompenzace a omezení funkčnosti může být trvalé. V případě přetrvávajících technických potíží pak může být investice zcela znehodnocena.

Virtuální měny v současnosti nejsou specificky regulovány českými účetními ani daňovými předpisy. Nelze tedy s jistotou říci, jaký bude daňový režim těžby virtuálních měn, směny jedné virtuální měny za jinou nebo směny za konvenční měnu. Opírat se lze maximálně o dílčí vyjádření Generálního finančního ředitelství v médiích, podle nichž finanční správa virtuální měny považuje za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Dle finanční správy nelze pohlížet na virtuální měnu jako na klasickou měnu, což odpovídá stanovisku České národní banky. Příjem dosažený prodejem virtuální měny může být u fyzických osob předmětem daně jako příjem z podnikání, pokud je dosahován v rámci samostatné výdělečné činnosti (resp. je součástí obchodního majetku), nebo jako takzvaný ostatní příjem. Výdaje odčitatelné od daného příjmu se pak řídí obecnými pravidly zákona o daních z příjmů. 

I přes výše popsaná rizika jsou virtuální měny stále populárnější. Bude zajímavé sledovat vývoj regulace v této oblasti. Ta totiž zatím v Evropské unii míří pouze na předcházení praní špinavých peněz, ale například regulaci směnáren virtuálních měn se vyhýbá. První vlaštovkou ze zámoří je názor SEC (Securities and Exchange Commission) ve Spojených státech amerických, dle kterého by se virtuální měny měly považovat za investiční nástroje. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign