Zpět na výpis

Zasedání ECOFIN: zdanění digitální ekonomiky a definitivní režim DPH

Hlavními daňovými tématy zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) bylo v říjnu zdanění digitální ekonomiky a zavedení definitivního režimu DPH. ECOFIN také schválil návrh směrnice zavádějící nový systém řešení sporů členských států EU, které vyplývají z odlišné interpretace smluv o zamezení dvojího zdanění.

Evropská komise představila na zasedání své sdělení ohledně zdanění firem podnikajících v oblasti digitální ekonomiky. Sdělení obsahuje zejména krátkodobá řešení v podobě vyrovnávací sektorové daně z obratu digitálních společností, srážkovou daň z digitálních transakcí nebo srážkovou daň z příjmu za digitální služby či reklamní aktivity. Zdanění digitální ekonomiky cílí zejména na společnosti provozující nové způsoby podnikání, jako např. Facebook, Amazon či Netflix. V dlouhodobém horizontu by mělo dojít k výběru nejvhodnější alternativy zdanění těchto společností na globální úrovni.

V oblasti DPH Evropská komise představila návrh na zavedení tzv. definitivního režimu DPH, jehož cílem je reformovat stávající systém DPH a nahradit systém, který v rámci EU funguje od roku 1993. Nový systém by měl zajistit, aby s přeshraničními transakcemi za zboží a služby bylo nakládáno stejně jako s vnitrostátními. Komise si od nového systému slibuje omezení daňových úniků a zamezení podvodům na DPH.

Rada schválila návrh směrnice, která zavádí nový systém řešení sporů vyplývajících z odlišné interpretace smluv o zamezení dvojího zdanění. Mechanismus řešení sporů by měl být závazný s jasnými časovými limity a povinností dosáhnout výsledku. Daňové správy dotčených států by k vyřešení sporu měly dospět do dvou let. Pokud by byl tento časový limit překročen, spor by se dostal k arbitráži, kde by o něm dále rozhodoval nezávislý arbitrážní panel. Směrnice by měla zaručit vetší jistotu v oblasti řešení daňových sporů. Členské státy EU by měly směrnici zapracovat do svých právních norem do 30. června 2019.