Zpět na výpis

Zastropování cen energií: podléhá kompenzace DPH?

Vláda v únoru schválila novelu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, která měla osvětlit otázku, zda tato náhrada vyplácená dodavatelům energií podléhá DPH. Legislativní rada navrhla toto ustanovení vypustit.

Návrh nařízení obsahoval ustanovení, podle kterého se kompenzace nepovažuje za platbu poskytovanou v přímé souvislosti s dodávkou elektřiny nebo plynu. Záměrem této úpravy bylo deklarovat, že kompenzace nemá být považována za úplatu pro účely daně z přidané hodnoty, a tudíž její poskytnutí nemá podléhat DPH. Legislativní rada vlády i ministerstvo financí se k tomuto ustanovení v připomínkovém řízení vyjádřily nesouhlasně. Problémem byla zejména skutečnost, že nařízením vlády není možné provádět ustanovení zákona o DPH. Pro posouzení, zda je kompenzace úplatou ve smyslu zákona o DPH, je nutné postupovat podle příslušných ustanovení zákona o DPH. 

Ve schváleném znění novely nařízení vlády je odstavec komentující poskytnutí kompenzace z pohledu DPH zcela vypuštěn. Novela nařízení tak samotný charakter kompenzace neřeší.

Na rozdíl od původního návrhu však podle převládajících názorů představuje kompenzace spíše úplatu od třetí osoby za dodávku elektřiny finálnímu zákazníkovi. Takové posouzení pak komplikuje odvod DPH z dodávky elektřiny, kdy by DPH měla být odvedena nejen z částky, která je placena zákazníkem (tedy z maximální ceny), ale právě i z obdržené kompenzace. Zároveň může dojít k situacím, kdy dodávky elektřiny obchodníkem budou v některých případech ve standardním režimu DPH a jindy pak v režimu přenesené daňové povinnosti. Doporučujeme tedy, aby příjemci kompenzace možné dopady posuzovali konkrétně. 

Aktuálně čeká návrh novely nařízení vlády na zveřejnění ve Sbírce zákonů.