Zpět na výpis

Změny v oblasti spotřebních daní od roku 2025

Vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních. Ten přináší řadu klíčových změn, které jsou motivovány snahou o snížení administrativní zátěže pro plátce daně, zvýšení právní jistoty na trhu s vybranými výrobky a zvýšení efektivnosti procesu výběru spotřební daně. Důvody pro tuto novelu jsou podloženy zkušenostmi z aplikační praxe, judikaturou a potřebou reagovat na nové prováděcí právní předpisy v evropské legislativě.

Hlavním motivátorem novely je snaha o odstranění právních nejistot a snížení byrokracie, což by mělo podnikatelům usnadnit podnikatelskou činnost a zároveň umožnit správcům daně efektivněji spravovat daně. Mezi tyto změny patří například rozšíření elektronizace některých procesů, což povede k rychlejší a transparentnější komunikaci mezi daňovými subjekty a správcem daně. Změn se ale dočkáme téměř ve všech částech zákona. V některých sekcích to budou změny kosmetické a stylistické, v jiných budou mít věcný dopad. Změní se například posuzování malých a nezávislých pivovarů a jejich zařazení. 

S ohledem na změny v evropské legislativě se dalšího významného zefektivnění dočká sekce přímého výběru a vrácení spotřebních daní. Toto opatření zahrnuje například změny v procesech pro vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, což by mělo celý proces značně zjednodušit a zrychlit. Naopak u institutu vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla se současné lhůty zkrátí. Žádat vrácení spotřební daně z takovýchto olejů bude možné pouze do třetího měsíce od počátku vzniku nároku namísto současných šesti.

Další oblastí, kterou novela bude měnit, je skladování a prodej surového tabáku a zrušení doby tzv. doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků z důvodu změny sazby spotřební daně. Poměrně vítanou úpravou je snížení administrativní zátěže u tzv. odpadních minerálních olejů: ruší se povinnost dokládat ekonomickou stabilitu žadatele o vydání povolení nabývat vybrané výrobky osvobozené od daně. Změn se také dočkají podmínky pro přepravu osvobozených odpadních olejů. 

Novela zákona o spotřebních daních tak představuje významný krok k modernizaci daňového systému v souladu s evropskými předpisy a s dopadem na efektivitu správy daní. Dá se očekávat, že navrhované změny, které připomínkovala i Komora daňových poradců, pozitivně ovlivní jak státní rozpočet, tak daňové subjekty. V současné době je návrh novely zákona v legislativním procesu jako tisk č. 736 v Poslanecké sněmovně.