Zpět na výpis

Změny v povinném zřizování datových schránek

Plošné zřízení datových schránek fyzickým osobám bude s velkou pravděpodobností zrušeno. Platná, ale ještě neúčinná novela zákona, která zavádí povinné zřizování datových schránek od 1. ledna 2023, dozná dalších změn. Pro podnikatele a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, zejména nadační fondy, spolky nebo společenství vlastníků jednotek, se ale nic nemění. Pro ty povinné zřízení datových schránek platí.

Již dříve jsme vás informovali o novele zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v jejímž důsledku bude datová schránka zřízena velkému množství subjektů. Mimo jiné zákon vyžadoval, aby datová schránka byla od 1. ledna 2023 zřízena každé fyzické osobě, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické komunikace. Pokud by se tedy fyzická osoba po Novém roce např. přihlásila do internetového bankovnictví, byla by jí automaticky zřízena datová schránka. Zákon sice pamatoval i na případy, kdy si tyto osoby datovou schránku nepřály, a umožnil jim si ji znepřístupnit, to nicméně vyžadovalo další aktivitu ze strany těchto osob.

Není překvapením, že v této podobě byla novela zákona značně kritizovaná, protože by datovou schránku získali i lidé, kteří ji nepotřebují nebo by ji neuměli používat. Zákonodárce tedy nakonec konstatoval, že jeho plán na zřizování datových schránek je příliš ambiciózní, a proto připravil další novelu. Jejím nejdůležitějším bodem je zrušení plošného zřizování datových schránek fyzickým osobám, které použijí prostředek pro elektronickou identifikaci.

I když bylo navrženo, aby poslanci schválili novelu zákona již v prvním čtení, aby mohla být účinná od Nového roku, prochází standardním legislativním procesem. Novelu sice již schválila Poslanecká sněmovna, před vyhlášením ve Sbírce zákonů musí ale ještě projít Senátem a být podepsána prezidentem. Není tedy jisté, zda stihne nabýt účinnosti od 1. ledna, jak bylo zamýšleno, což by mohlo vyústit v nepřehlednou situaci ohledně povinného zřizování a možné deaktivace zřízených datových schránek.

Stále ovšem platí, že datová schránka bude zřízena všem podnikatelům (tedy i menším živnostníkům) a všem právnickým osobám. To znamená, že bude zřízena nejenom společnostem zapsaným v obchodním rejstříku, ale také třeba nadačním fondům, spolkům nebo společenstvím vlastníků jednotek.