Zpět na výpis

Změny v uplatnění sazby DPH na dodání zdravotnických prostředků

Novelizované znění zákona o DPH účinné od 1. ledna 2022 zužuje okruh zdravotnických prostředků uplatňujících sníženou sazbu DPH. Pokud nakupujete nebo prodáváte zdravotnické prostředky, doporučujeme vám ověřit si, zda uvedená novela nedopadá i na vaše zboží.

Změna v uplatnění sazby DPH na dodání zdravotnických prostředků vychází z novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Od 1. ledna 2022 podléhají první snížené sazbě DPH (15 %) pouze ty zdravotnické prostředky, které:

  • slouží pro výlučnou osobní potřebu nemocných, k léčení nemoci, nebo ke zmírnění jejích důsledků,
  • spadají do kódu celní nomenklatury 01-96,
  • patří do přílohy 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo do tabulky 1 oddílu C přílohy 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • nejsou „nekategorizovanými zdravotnickými prostředky“, vatou buničitou nebo jinou než hypoalergenní náplastí.

První sníženou sazbu můžete uplatnit i v případech, kdy bude přesně naplněna charakteristika daná přílohou 3 zákona o DPH ve vazbě ke konkrétnímu kódu kombinované celní nomenklatury (změna textace zejména u zdravotnických prostředků spadajících pod kódy 01-96 určených pro konkrétního pacienta, kódu 90, 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91).

Snížená sazba DPH se uplatní rovněž na příslušenství zdravotnických prostředků uvedených v příloze 3 zákona o DPH.

Pokud si nejste jistí, jakou sazbu uplatnit, požádejte správce daně o závazné posouzení.

Závěrem doplňujeme, že z přílohy č. 2 zákona o DPH byly přesunuty opravy (a nově i úpravy) zdravotnických prostředků podléhajících první snížené sazbě DPH do § 47 zákona. Pokud tedy dodání některého produktu bude nově podléhat základní sazbě DPH, oprava či úprava souvisejícího zboží bude též podléhat základní sazbě DPH (a naopak).

Přechodná ustanovení k aplikaci zákona jsou standardní, tzn. pro daňové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti novely (dle data uskutečnění zdanitelného plnění) se použije znění zákona účinné přede dnem nabytí účinnosti. Nové znění zákona je platné na zboží dodané po 1. lednu 2022.