Zpětný leasing: změna posuzování z pohledu DPH

Finanční správa v rámci koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ potvrdila, že začne u zpětných leasingů aplikovat výklad Soudního dvora Evropské unie. Z pohledu DPH se bude jednat o jednu transakci.

Koordinační výbor projednával uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu, zejména u zpětného leasingu.

V rámci zpětného leasingu pořizuje leasingová společnost aktivum od budoucího nájemce do svého vlastnictví. To je pak následně předmětem smlouvy o finančním leasingu. Leasingová společnost předmět leasingu zpravidla fyzicky nepřejímá.

Zpětný finanční leasing byl historicky z pohledu DPH považován za dvě samostatné transakce – nabytí předmětu leasingu leasingovou společností od budoucího nájemce a finanční leasing tohoto předmětu stejné osobě. Předkladatelé příspěvku na Koordinační výbor s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-201/18 Mydibel navrhli posuzovat zpětný leasing z pohledu DPH jako transakci jedinou.

GFŘ potvrdilo názor předkladatelů, že v případě zpětného leasingu se pro účely DPH nejedná o dodání zboží (budoucího) leasingového nájemce leasingové společnosti a zpět, ale že leasingová společnost poskytuje leasingovému nájemci službu, zpravidla službu finanční.

Pokud jde o dosavadní praxi, měly by se závěry Koordinačního výboru aplikovat na smlouvy uzavřené ode dne zveřejnění příspěvku na stránkách GFŘ.

 

Sdílet článek