Zvýhodněný daňový režim je nezákonnou veřejnou podporu, pocítí to i FC Barcelona

Soudní dvůr EU (SDEU) definitivně uzavřel dlouholetý spor o poskytování daňového zvýhodnění největším fotbalovým klubům ve Španělsku. Závěr je nemilosrdný: FC Barcelona, FC Real Madrid a další kluby budou muset vracet španělské finanční správě miliony eur, protože tamní daňový režim přijatý v 90. letech představoval nezákonnou veřejnou podporu.

Španělsko přijalo v roce 1990 zákon, který uložil všem španělským profesionálním sportovním klubům povinnost přeměnit se na sportovní akciové společnosti. Tato povinnost se ale nevztahovala na kluby, které v předchozích letech vykázaly kladný hospodářský výsledek. Ve španělském profesionálním fotbale se jednalo o FC Barcelonu, FC Real Madrid, Athletic Club (Bilbao) a Club Atlético Osasuna (Pamplona). Tyto „dobře hospodařící“ kluby tak mohly nadále provozovat svou činnost ve formě neziskových organizací, což jim dávalo možnost využít zvláštní sazbu daně z příjmu, která byla až do roku 2016 o pět procent nižší než u sportovních akciových společností. Díky tomu tyto kluby ušetřily na daních z příjmu několik milionů eur.  

Evropská komise v roce 2016 po rozsáhlém šetření podpor poskytovaných španělským fotbalovým klubům rozhodla, že tento daňový režim používaný téměř 30 let zvýhodňoval výše uvedené kluby a představoval nedovolenou veřejnou podporu. Tribunál EU však její rozhodnutí následně zrušil. Definitivně případ uzavřel tento měsíc až SDEU, který se postavil na stranu Evropské komise. 

SDEU v rozsudku C‑362/19 P uvedl, že v případě režimů podpor je nutné rozlišovat mezi samotným režimem podpory a jednotlivými podporami poskytovanými na jeho základě. V daném případě mohly zvýhodněného daňového režimu využívat bez dalšího všechny profesionální sportovní kluby, které splnily stanovené podmínky. Takové daňové opatření tedy představovalo režim nedovolené podpory, přestože v konečném důsledku těžilo z nižší daňové sazby pouze několik fotbalových klubů a nebylo možné předem určit přesnou výši poskytované podpory. Posouzení protiprávního zvýhodnění dotčených klubů pro účely čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU tedy mělo být provedeno již v okamžiku přijetí daného režimu podpory – zákona (ex ante), nikoliv až ex post v závislosti na případném uplatnění daňových odpočtů, úlev či jiných proměnlivých skutečnostech, které by mohly dříve poskytnutou výhodu následně „neutralizovat“.  

Podle SDEU tak daňový režim přijatý Španělskem v 90. letech minulého století neoprávněně zvýhodnil fotbalové kluby FC Barcelonu, FC Real Madrid, Athletic Club (Bilbao) a Club Atlético Osasuna (Pamplona) oproti ostatním konkurentům. Uvedené fotbalové kluby proto budou muset navrátit nezákonně poskytnutou veřejnou podporu, což v praxi znamená uhradit nedoplatky na daních za posledních 10 let i s úroky.  

Ačkoliv by se částky k navrácení měly pohybovat v řádech jednotek milionů eur, což je z pohledu hodnoty jednotlivých klubů zanedbatelné číslo (pro informaci: aktuální tržní hodnota Lionela Messiho je 80 milionů eur a A-týmu FC Barcelona ještě 10x vyšší), může být rozhodnutí SDEU vzhledem k současné pandemii koronaviru kritické. Tím spíše pro finančně zdecimovanou FC Barcelonu… 

Sdílet článek