Aktuální úskalí najímání zaměstnanců ze třetích zemí

Zaměstnavatelé často nemohou obsadit všechny pozice tuzemskými kandidáty. Nezbývá tak než najímat cizince. Zatímco formality potřebné před nástupem občanů EU do zaměstnání je možné vyřídit během jednoho dne, zajištění zaměstnanecké karty, tj. pracovního a pobytového povolení nezbytného pro občany třetích zemí, je běh na dlouhou trať. Schválení žádosti by úřadům mělo trvat nejdéle čtvrt roku. Proces ale prodlužují další administrativní požadavky. Záleží také na tom, z jaké země se cizinec do Česka stěhuje, respektive jaký systém přidělování termínů pro podání žádostí uplatňuje tamní ambasáda.

Podle zákona o pobytu cizinců by o žádosti o zaměstnaneckou kartu mělo být rozhodnuto do 60 dní, ve zvlášť složitých případech může být lhůta o 30 dní delší. Celý proces od nalezení vhodného uchazeče po jeho nástup do práce však zřídka trvá méně než čtyři měsíce. Mnohem častěji se pohybuje okolo půl roku. Doba potřebná k vyřízení pobytových a pracovních povolení v České republice tak patří k nejdelším v Evropské unii. 

Většina zaměstnavatelů už počítá s tím, že pro vyřízení zaměstnanecké karty je potřeba nejprve nahlásit volné pracovní místo v evidenci úřadu práce a podstoupit tzv. test trhu práce, který trvá 30 dní. Současně ví, že mnoho času zabere příprava potřebných dokumentů, zvláště pokud je nutné listiny opatřit apostilní nebo superlegalizační doložkou. Často ale opomíjí fakt, že celé řízení se může protáhnout též v souvislosti se zajištěním termínu k podání žádosti na české ambasádě v zahraničí, který si cizinec musí vždy sjednat předem.

Přestože všechny české zastupitelské úřady spadají pod Ministerstvo zahraničních věcí, systém pro sjednávání termínů pro podání žádosti není sjednocen. Můžeme se tak setkat s různými přístupy. Některá velvyslanectví postupují neformálně – stačí pouze zavolat či napsat jednoduchý e-mail a termín pro podání žádosti je přidělen v horizontu dnů. Jiné ambasády zavedly pro objednávání termínů specifičtější postupy – ambasádu je nutné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy vyhrazené pro objednávání, zpráva musí obsahovat předepsané informace o žadateli a ve většině případů již i ofocený doklad žadatele a doklad o účelu pobytu (u zaměstnaneckých karet typicky pracovní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí). Tento systém je tedy složitější, nicméně při splnění požadovaných podmínek bývá nabídnut termín v rámci několika týdnů. 

Je tu však ještě jedna skupina velvyslanectví, na kterých je zajištění termínu velice obtížné či téměř nemožné. Jde o ta, která čelí velkému náporu kandidátů – jako například ve Vietnamu, Indii či na Ukrajině. Vzhledem k omezené kapacitě uplatňují systém „objednávacích okének“ otevřených jen několikrát v roce. O termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je možné požádat jen v určitý stanovený okamžik, a to dle konkrétního velvyslanectví buď e-mailem, telefonicky nebo osobně. Výsledkem jsou přetížené linky či nekonečné fronty a naplnění kapacit bezprostředně po spuštění „okénka“. Množství neúspěšných žadatelů toužících po práci v Česku pak láká podvodníky – dlouhodobým parazitováním na systému pro přidělování termínů na vietnamské ambasádě už se zabývá i policie.

Je důležité nenechávat objednání termínu pro podání žádosti na poslední chvíli a počítat s časem, který tato procedura obnáší. Doporučujeme zmapovat před výběrem zahraničních kandidátů situaci na konkrétní ambasádě a v případě urgentní potřeby pracovní síly volit země, ve kterých je systém flexibilnější. Řešením mohou být také nové vládní programy ekonomické migrace – pokud zaměstnavatel i kandidát splňují stanovené požadavky, účast v programu v rámci stanovených kvót garantuje přidělení termínu pro podání žádosti, případně i zkrácení schvalovací lhůty.

 

Sdílet článek