Bankovní identita prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost je navržená k 1. lednu 2021.

Bankovní identita je prostředkem, kterým lze prokázat totožnost na dálku, a doplňuje občanské průkazy s elektronickými čipy. Její zavedení má několikanásobně navýšit počet osob, které budou moci bezplatně využívat online služby vyžadující prokázání totožnosti.

Cílem novely je umožnit využívání bankovní identity pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy (e-Governmentu) a rozšířit možnost elektronické identifikace i na soukromý sektor.

Pro banky bude novela znamenat rozšíření katalogu služeb, které budou moci nabízet s příslušným oprávněním klientům. Bude se jednat o služby poskytování elektronické identifikace, autentizace a služby vytvářející důvěru, které jsou definovány v nařízení eIDAS. Elektronická identifikace se provede prostřednictvím přihlašovacích údajů klientů bank do internetového bankovnictví.

Pro soukromý sektor se rozšíří prostor pro digitální identifikaci zákazníků, ať už se bude jednat o prokázání věku či ověření totožnosti. Službu digitální identifikace zákazníků budou moci za úplatu poskytovat soukromým společnostem buď přímo banky, nebo tzv. poskytovatel identifikačních služeb jakožto právnická osoba s majetkovou účastí bank.

Významným záměrem novely zákona o bankách je vytvořit předpoklady pro přístup bank a poboček zahraničních bank do základních rejstříků a některých informačních systémů veřejné správy (např. základního registru obyvatel, informačního systému cizinců či evidence občanských průkazů a cestovních dokladů). Takto budou banky moci lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo účinněji zamezit případům zneužití identity.

Na závěr uvádíme, že zákon o bankovní identitě úzce souvisí s navrhovaným zákonem o právu na digitální služby. Ten předpokládá, že bude vytvořen katalog služeb, které státní správa zabezpečuje a které bude teoreticky možné činit elektronicky. Oba zákony tak sledují trend digitalizace služeb a zároveň usnadní plnění povinností dle zákona AML.

 

Sdílet článek