Právo
7. 11. 2018

Blíží se jednotný výklad kryptoaktiv?

Do probíhající debaty o právní povaze kryptoaktiv, tj. virtuálních měn a různých tokenů, a Initial Coin Offerings (ICO), přibyl důležitý hlas. Pracovní skupina v rámci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnila v polovině října vlastní zprávu s právní analýzou těchto otázek.

Filip Horák

Zatím se nejedná o názor či návod samotné ESMA, nýbrž o doporučení Securities and Markets Stakeholders Group, tedy pracovní skupiny ESMA složené ze zástupců trhu, akademiků i spotřebitelských organizací. Zpráva konstatuje, že kryptoaktiva vzhledem ke svému objemu zatím nepředstavují systémové riziko na finančních trzích, mohou však mít významný dopad na investory-spotřebitele, jelikož jsou s nimi spojena typická rizika investování stejně jako u tradičních finančních instrumentů. Zda, a případně do jaké míry, současná regulace finančních trhů dopadá také na kryptoaktiva, však bohužel není jasné.

Na tuto otázku se zpráva snaží alespoň částečně odpovědět. Pro tento účel rozděluje kryptoaktiva do několika kategorií: tzv. platební tokeny (mezi které patří nejznámější kryptoaktiva, tj. virtuální měny), utility tokeny (zajišťující určitou službu) a z hlediska práva nejproblematičtější tokeny vázané na určitá aktiva (např. na komodity či cenné papíry). Pro tyto kategorie zmiňuje zpráva nejen nejvýznamnější rizika, ale snaží se také zachytit výhody a prospěšnost jednotlivých druhů kryptoaktiv, což lze na zprávě ocenit.

Na základě několika klíčových otázek k povaze tokenů (zda jsou s nimi spojena nějaká práva, zda jsou převoditelné apod.) je pak představena rozhodovací matice. Z ní vyplývá, za jakých podmínek mohou být kryptoaktiva považována za jeden z regulovaných institutů (finanční nástroje v podobě např. dluhových cenných papírů či komoditních derivátů).

Dokument obsahuje také užitečný komparativní přehled postojů jednotlivých regulátorů ve 36 jurisdikcích, kromě EU také v tradičních finančních centrech, jako jsou Švýcarsko či ostrovy Jersey a Guernsey. Autoři zprávy kritizují velmi rozdílný přístup od aktivní propagace kryptoaktiv (např. Malta), přes ostražitou benevolenci (Německo či Velká Británie) až po polohu „mrtvý brouk“ (ČR) a vyzývají k jednotnému postupu napříč EU.

Tuto zprávu s ohledem na panující právní nejistotu vítáme a netrpělivě očekáváme další vývoj na půdě ESMA.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign