Čeká trh palivových karet významná změna?

Uplatnění DPH u tankovacích karet je u odborné veřejnosti živě diskutované téma, k čemuž přispívá zejména nedostatečná související legislativní úprava. Výbor Evropské komise pro DPH vydal pracovní materiál, ve kterém se poměrně překvapivě zcela neztotožnil s obvyklou správní praxí.

Dle dosavadní praxe vydavatel tankovacích karet v rámci obvyklých obchodních modelů (buy/sell nebo komisionářská struktura) uskutečňuje z pohledu DPH dvě transakce:

  • pořízení zboží (pohonných hmot) od vlastníka čerpací stanice a 
  • dodání zboží (pohonných hmot) provozovateli vozidla. 

V tomto duchu se na jaře vyjádřila i Expertní skupina Evropské komise, přičemž tento přístup doposud podle námi dostupných informací respektovala i tuzemská finanční správa.

Na vyjádření Expertní skupiny nyní reagoval Výbor pro DPH. Ve svých závěrech zaujal relativně překvapivé stanovisko: u standardního modelu buy/sell lze nalézt argumenty, že vydavatel palivové karty nenabývá v žádný moment právo nakládat s pohonnými hmotami coby vlastník. Výbor se přiklonil k závěrům v duchu rozsudku SDEU C-235/18 Vega, dle kterého vydavatel palivové karty pouze „financuje“ nákup pohonných hmot na účet provozovatele vozidla, tj. poskytuje finanční službu osvobozenou od DPH. 

U komisionářské struktury Výbor na druhé straně souhlasí s dosavadním výkladem, tj. zde doporučuje nadále nahlížet na transakce uskutečněné vydavatelem palivové karty v rámci řetězce jako na pořízení, resp. navazující dodání zboží (pohonných hmot). 

Reakci české finanční správy na postoj Výboru prozatím neznáme. Protože by široký výklad závěrů Výboru mohl mít nepříznivý dopad na trh s tankovacími kartami, doporučujeme připravit se na tuto situaci již s předstihem. 
 

 

Sdílet článek