Česká digitální daň: kdy a v jaké podobě s ní máme počítat

Už několik měsíců leží v Poslanecké sněmovně návrh na zavedení digitální daně. Původně navrhovaný termín účinnosti od poloviny roku 2020 se nestihl. V současnosti se o zavedení této daně znovu debatuje.

V minulém článku jsme vás mimo jiné informovali o snaze snížit sazbu daně ze 7 % na 5 %. Tato změna se jevila jako hotová věc už v průběhu června poté, co poslanec jedné z vládních stran předložil příslušný pozměňovací návrh. Ovšem nakonec je i po několika měsících oficiálním návrhem stále sazba 7 %. Pro definitivní snížení sazby daně o dvě procenta je nezbytné, aby poslanci schválili tento pozměňovací návrh ve třetím čtení. Na druhou stranu je nutno přiznat, že poslanci se během léta k otázce digitální daně z důvodů spojených s COVID-19 a omezeným provozem sněmovny v letních měsících nedostali. Diskuze na půdě sněmovny nad otázkou digitální daně ve druhém čtení začala až v druhé polovině září a následně byla pro nedostatek času ukončena. 

Samotné datum účinnosti tohoto zákona je další otázkou, kterou nelze v současné době zodpovědět. Aktuálně počítá návrh zákona s účinností od 15. dne od vyhlášení ve Sbírce zákonů – při přípravě zákona se předpokládalo, že zákon nabyde účinnosti v polovině roku 2020. Jeden z pozměňovacích návrhů předložený poslanci vládní koalice navrhuje posunout účinnost na 1. ledna 2021. K dosažení tohoto cíle však bude zapotřebí dokončit projednávání předlohy a předložených pozměňovacích návrhů na půdě Poslanecké sněmovny v průběhu nadcházejících týdnů. 

Sdílet článek