Cestující má nárok na kompenzaci i za zpoždění letu, který zajistil mimo území EU dopravce ze třetího státu

K možnosti získat kompenzaci za významně zpožděný let, který neprovozoval letecký dopravce se sídlem v EU, se vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie v polovině července 2019. Pokud v rámci jediné rezervace učiněné u dopravce se sídlem v EU letí cestující v prvním úseku letu s mezipřistáním z letiště na území členského státu, má nárok na kompenzaci za zpoždění. A to přesto, že vzniklo až v druhém úseku (mimo území EU), kde let provozoval dopravce se sídlem ve třetí zemi. Odpovědí na předběžnou otázku tak dal SDEU za pravdu 11 cestujícím, kteří se domáhali náhrady škody za zpožděný let vůči Českým aeroliniím.

V daném případě si cestující zarezervovali u ČSA v rámci jediné rezervace let z Prahy do Bangkoku přes Abú Dhabí. S mezipřistáním ho provozovali v rámci dvou úseků dva letečtí dopravci. První úsek z Prahy do Abú Dhabí (ČSA) zpožděn nebyl. Naproti tomu druhý let z Abú Dhabí do Bangkoku (Etihad Airways – dopravce se sídlem mimo území EU) se na příletu opozdil o více než 8 hodin.

SDEU ve své odpovědi na předběžnou otázku vyložil nařízení EU č. 261/2004 (o právech cestujících v letecké dopravě), kterým se mj. stanoví společná pravidla náhrad v případě významného zpoždění letů. Cestující letu s mezipřistáním odlétající z letiště na území EU má za určitých podmínek nárok na kompenzaci za zpoždění v úseku mimo území EU. Musí být ovšem splněny dvě podmínky:
  • na let byla u dopravce se sídlem v EU učiněna jediná rezervace a 
  • do cílového místa určení dorazilo letadlo se zpožděním minimálně tří hodin. 
Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že zpoždění mělo původ v úseku letu provozovaném dopravcem se sídlem ve třetí zemi. V této souvislosti SDEU zdůraznil, že už z předchozí judikatury vyplývá, že se lety skládající se z jednoho nebo více navazujících letů na jediné rezervaci považují za jeden celek. V rámci takových letů se tudíž provozující dopravce, který zajistil první let, nemůže bránit s odvoláním na zpoždění navazujícího letu provozovaného jinou společností. Nahrazením škody cestujícím však není dotčeno právo ČSA požadovat náhradu škody od jakékoliv jiné osoby, která způsobila, že společnost nesplnila svoji povinnost dopravit cestující do místa určení včas.

Rozsudek tak podporuje deklarovaný cíl nařízení, kterým je zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících. Dle SDEU je třeba zaručit, že cestující obdrží náhradu od provozujícího leteckého dopravce, s nímž uzavřel smlouvu o přepravě, aniž by se musel ohlížet na opatření, která tento dopravce přijal k provedení druhého úseku letu s mezipřistáním.
Sdílet článek