Právo
9. 1. 2019

Co je nového v cizineckém právu?

V cizineckém právu je v posledních měsících poměrně živo. Zatímco Poslanecká sněmovna v současné době projednává rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců, Ústavní soud na druhé straně v listopadu několik ustanovení tohoto zákona a zákona o azylu pro neústavnost zrušil. Co se tedy změnilo, nebo má do budoucna změnit?

Ladislav Karas
Václav Bělohoubek

Ústavní soud dal za pravdu skupině senátorů a zrušil například ustanovení, které poněkud paradoxně znevýhodňovalo rodinné příslušníky občanů ČR oproti rodinným příslušníkům občanů jiných států EU. Ustanovení totiž zamezovalo legalizaci pobytu cizince v pozici rodinného příslušníka občana ČR (nikoliv však EU) v situaci, kdy zde cizinec v době podání žádosti pobýval neoprávněně.

Ústavní soud dále zrušil ustanovení, podle kterých byla zastavována řízení ohledně přezkoumání zákonnosti omezení osobní svobody cizince v případě, že byl tento již propuštěn na svobodu nebo deportován. Cizinec se totiž v takovém případě nemohl později domáhat náhrady vzniklé újmy, přestože nebyly splněny zákonné podmínky pro omezení jeho osobní svobody. Muselo by totiž nejprve dojít ke zrušení nezákonného rozhodnutí, což zastavení řízení ze své podstaty vylučovalo.

Zásadnější změny pak čekají zákon o pobytu cizinců v souvislosti s projednávanou novelou. Transpozicí evropské směrnice má být výrazně ulehčena situace vysokoškolských studentů a vědeckých pracovníků, kteří budou moci po dokončení svého studia, respektive výzkumné činnosti, pobývat na území České republiky až po dobu 9 měsíců za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU navíc budou moci pobývat na území ČR až jeden rok bez víza.

Novela dále zavádí povinnost cizinců z třetích zemí absolvovat do jednoho roku od získání povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu osmihodinový adaptačně-integrační kurz. Ten jim má pomoci zorientovat se v novém prostředí a seznámit je s právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem v ČR, jakož i s místními zvyklostmi a hodnotami.

V rámci regulace pohybu pracovníků novela navrhuje zavedení kvót. Vláda je bude pravidelně stanovovat nařízením ve vztahu ke konkrétním zemím původu pracovníků, sektorům české ekonomiky nebo typu pracovní činnosti. Naproti tomu pro případy nedostatku pracovních sil na českém pracovním trhu bude vláda moci nařízením dočasně aktivovat vydávání tzv. mimořádného pracovního víza. To vybraným kategoriím pracovníků umožní získat pracovní vízum až na jeden rok ve zrychleném řízení.

V tuto chvíli nelze odhadnout, v jaké podobě a zda vůbec bude novela zákona o pobytu cizinců nakonec schválena. V příštích měsících a letech lze však prakticky s jistotou očekávat časté změny.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign