Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemění?

Nový rok nám přinesl jen pár změn: neprodloužení režimu promíjení DPH na dodávky elektřiny a plynu, zásadní rozdíly v uplatňování DPH u cestovních kanceláří a zjednodušené hlášení pro Intrastat. Naopak výše obratu pro zákonnou registraci subjektu jako plátce DPH zůstává pro rok 2022 beze změn.

V návaznosti na panující energetickou krizi rozhodla bývalá ministryně financí o prominutí DPH na dodávky elektřiny a plynu uskutečněné v průběhu listopadu a prosince 2021, resp. u zálohových plateb na dodávky přijaté v tomto období. Současná vláda se prominutí daně rozhodla neprodloužit. Od prvního ledna tedy podléhají tyto dodávky opět dani ve výši 21 %. Budeme sledovat, zda vláda v rámci boje s energetickou krizí v průběhu roku nepředloží návrh na přeřazení těchto položek do snížené sazby. Současná prohlášení ale takový návrh zatím nezahrnují.

Ministerstvo financí též neprodloužilo režim prominutí daně u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončilo k 31. prosinci 2021. Režim prominutí DPH je nicméně nadále v platnosti u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek, a to prozatím až do 31. prosince 2022.

Změny letos čekají také na cestovní kanceláře. Týkají se například zrušení možnosti kalkulace DPH ze souhrnných dat za zdaňovací období u poskytovaných cestovních služeb nebo zavedení povinnosti odvádět DPH ze záloh přijatých na cestovní služby. O těchto změnách jsme podrobněji informovali zde.

Od ledna 2022 se zavádí zjednodušené hlášení pro Intrastat. Základní podmínkou pro jeho využití je, že subjekt ve dvanácti po sobě jdoucích měsících nepřekročil hranici 20 milionů Kč ve směru pořízení nebo odeslání zboží do jiného členského státu EU. Výhodou je, že v rámci zjednodušeného hlášení lze vykazovat údaje v Intrastatu pouze jedenkrát za rok. Vybrané komodity (uvedené ve sdělení Českého statistického úřadu) nicméně ve zjednodušeném režimu vykazovány být nemohou.

Co pro kalendářní rok 2022 zůstává beze změn:

  • Sazby DPH: Vyjma některých dílčích položek v oblasti zdravotnických prostředků, které se přeřazují do snížené sazby.
  • Výše obratu pro registraci k DPH: Zůstává na úrovni 1 000 000 Kč. Ke zvýšení na 2 000 000 Kč dojde až v následujících letech.
  • Elektronická evidence tržeb: Povinnost subjektů elektronicky evidovat tržby je nadále pozastavena až do 31. prosince 2022. O případném úplném zrušení EET by se mělo rozhodnout v průběhu roku 2022.
     
Sdílet článek