COVID plus – zkušenosti s čerpáním záruk EGAP

Podpora COVID plus cílí na velké podniky s minimálně 20procentním podílem exportu na ročních příjmech z prodeje. Příjem žádostí odstartovalo schválení záruk ve výši 142 miliard Kč Evropskou komisí. Shrnujeme praktické zkušenosti.

Způsob žádání o podporu COVID plus se značně liší od dřívějších podpor pro malé a střední podniky (COVID I a COVID II), kdy podnik kontaktoval ČMZRB napřímo. V případě COVID plus musí podnik nejdříve oslovit komerční banku a s ní si sjednat podmínky úvěru. Až poté se může komerční banka obrátit na Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a s ní dokončit zajištění záruky.

Poskytnutí záruky je tak v každém individuálním případě na posouzení EGAP. Z tohoto pohledu je důležitým parametrem interní rating, kterým EGAP ohodnotí jednotlivé žadatele. V případě, že společnost obdrží rating lepší než B-, poskytne EGAP záruku až do výše 80 % . Pokud podnik ohodnotí ratingem B-, pak bude maximální výše záruky 70 %. V případě, že podnik nedosáhne na rating B-, bude jeho žádost zamítnuta.

Doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, může činit nejvýše tři roky pro provozní úvěry, úvěry na financování pracovního kapitálu a na udržení podnikání a nejvýše pět let pro investiční úvěry, přičemž marže úvěrující banky za poskytnutý úvěr nepřesahuje následující hodnotu pro danou dobu, na kterou je úvěr poskytován:

  • úvěr do 1 roku – 1,5 % p.a;
  • úvěr do 3 let – 2,5 % p.a.;
  • úvěr do 5 let – 3,5 % p.a.

Vzhledem k tomu, že maximální výše záruk, kterou stát na podporu COVID plus poskytne, je 142 miliard Kč, dá se předpokládat, že možnost získání podpory vyprší po vyčerpání této sumy. Pokud by k tomu nedošlo, možnost žádat o COVID plus úvěr skončí na konci roku 2020. Seznam příloh potřebných pro podání žádosti naleznete zde. V případě zájmu o pomoc se získáním podpory COVID plus nás neváhejte kontaktovat.

 

Sdílet článek