Další možné právní důsledky nouzového stavu

Proces vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 vzbuzuje mnohé pochybnosti. Na jeho neplatnost už byla dokonce podána žaloba. Nelze proto vyloučit, že nouzový stav formálně vyhlášen nebyl a nešlo tedy na jeho základě přijímat krizová opatření. Navíc prvotně vydaná nařízení vlády byla následně zrušena a nahrazena mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

S otázkou legitimnosti vyhlášení nouzového stavu a z něj vyplývajících omezení souvisí také možnost domáhat se případné náhrady škody na státu. Problematiku bedlivě monitorujeme a co nejdříve vám přineseme detailnější rozbor.

Možné pozastavení lhůt v době nouzového stavu

Předsedové krajských soudů vyzvali ministerstvo spravedlnosti k legislativnímu opatření, které by pozastavilo běh hmotněprávních a procesních lhůt, a to zpětně k okamžiku vyhlášení nouzového stavu. Jednání soudů včetně například možnosti nahlížení do spisu účastníky řízení je totiž nyní výrazně omezeno, ne-li zcela vyloučeno.

 

Sdílet článek