Soud zrušil mimořádná opatření. Jaké budou praktické dopady?

Městský soud v Praze s účinností k  27. dubnu zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví. K postupnému uvolňování aktuálních omezení zároveň přikročila i vláda. Nejzásadnější praktický dopad tak soudní rozhodnutí bude mít pravděpodobně v…

Náhrada škody od státu v době pandemie

Reakce státu na pandemii koronaviru má z právního hlediska několik základních milníků: (1) vyhlášení nouzového stavu vládou; (2) přijetí krizových opatření vládou a (3) nahrazení krizových opatření vlády mimořádnými opatřeními ministerstva…

Další možné právní důsledky nouzového stavu

Proces vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 vzbuzuje mnohé pochybnosti. Na jeho neplatnost už byla dokonce podána žaloba. Nelze proto vyloučit, že nouzový stav formálně vyhlášen nebyl a nešlo tedy na jeho základě přijímat krizová opatření.…

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva bude snazší

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže úspěšně prošel legislativním procesem. Má usnadnit především soukromoprávní vymáhání náhrady

Auto se nám polámalo: princip úplného odškodnění u havarovaného vozidla

Ústavní soud opět rozhodoval o náhradě škody při automobilové havárii. Po sérii rozhodnutí, kdy se zohledňovala amortizace náhradních dílů použitých při opravě havarovaného vozidla,…

Jak na náhradu škody v hospodářské soutěži

Koncem minulého roku předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Ten má v soukromoprávní rovině usnadnit vymáhání náhrady