Další šance pro velkou novelu zákoníku práce

Dlouhou dobu se zdálo, že je návrh velké novely zákoníku práce z loňského srpna mimo hru. Letos v říjnu však nastal obrat a z dílny ministerstva práce a sociálních věcí vzešel návrh „další“ velké novely. Zástupci vládní koalice, odborů a zaměstnavatelů deklarovali svůj zájem na tom, aby cesta tohoto návrhu Parlamentem byla co nejsnazší. Proto v půlce října podepsali tzv. Gentlemanskou dohodu, ve které se dohodli, že budou tento návrh podporovat. Velká novela zákoníku práce, byť v pozměněném znění, tak dostala další šanci.

Pomyslnou vlajkovou lodí novely zůstává koncepční úprava dovolené. Nově má být založena na týdenní pracovní době zaměstnance s tím, že výměra bude ve výsledku vyjádřena v hodinách. Nové nastavení by mělo být spravedlivější zejména pro zaměstnance, kteří pracují v různě dlouhých směnách.

Na změnu koncepce dovolené navazuje i navrhovaná úprava jejího krácení. Zatímco dnes může zaměstnavatel krátit zaměstnanci dovolenou za neomluveně zmeškanou směnu o jeden až tři dny, nově má být možné krátit dovolenou jen o počet skutečně zameškaných hodin.

Součástí velké novely zůstal i institut sdíleného pracovního místa. V rámci snahy o sladění rodinného a pracovního života mají mít dva nebo více zaměstnanců možnost sdílet jedno pracovní místo a střídat se na něm v rámci své pracovní doby, kterou si sami rozvrhují. Na sdílení pracovního místa se každý ze zaměstnanců musí písemně dohodnout se zaměstnavatelem, přičemž kratší pracovní doby jednotlivých zaměstnanců sdílejících jedno pracovní místo nesmí v souhrnu přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu.

Velká novela má dále reagovat na praktické problémy, které jsou spojené s doručováním písemností zaměstnancům. Kupříkladu pro možnost poštovního doručení zaměstnanci má napříště stačit, aby se zaměstnavatel pokusil doručit zaměstnanci písemnost na pracovišti. „Nahánět“ zaměstnance doma nebo kdekoliv jinde již nebude nutné.

Nově má být součástí novely např. i zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce (výjimkou jsou dohody, které zakládají účast na nemocenském pojištění, nebo u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy). Návrh dále navyšuje jednorázové odškodnění pozůstalých na nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Tripartita naopak nenašla shodu na nastavení mechanismu automatického zvyšování minimální mzdy. Kontroverzní bod tedy z velké novely vypadl. I nadále tak bude výše minimální mzdy stanovována nařízením vlády a měněna příležitostně podle potřeby.

Snaha o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce započala již v minulém volebním období. Poslanecká sněmovna ji však v předchozím složení nestihla přijmout. Ani v současném volebním období to velká novela nemá jednoduché. Po více než roce diskuzí od zveřejnění její druhé verze se v kompromisním znění novela stala součástí návrhu, který primárně upravoval transpozici evropské směrnice o vysílání pracovníků. V účinnost by novela měla vstoupit 1. července 2020, respektive 1. ledna 2021, pokud jde o některá vybraná ustanovení jako např. ustanovení o dovolené. Podaří se tentokrát novelu projednat a schválit včas? Snad brzy uvidíme.

Sdílet článek