Právo
13. 9. 2017

Další zjednodušení administrativy pro podnikatele

Senátem prošla novela živnostenského zákona a přináší některá další administrativní zjednodušení. Mimo jiné ruší povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu některé údaje dostupné v živnostenském a jiných veřejných rejstřících.

Linda Kolaříková
Iva Baranová

Návrh na změnu zákona čeká na podpis prezidenta. Novela cílí především na další snížení administrativní zátěže podnikatelů. Ti například nyní musí živnostenskému úřadu oznamovat identifikační údaje členů statutárního orgánu firmy zapsané do živnostenského rejstříku, i když si je úřad může z veřejných zdrojů zjistit sám. V praxi navíc často docházelo k situacím, kdy byla v živnostenském rejstříku zapsána jako člen statutárního orgánu jiná osoba než v příslušném veřejném rejstříku (typicky obchodním).

Podobně nebude podnikatel živnostenskému úřadu dokládat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má své sídlo, pokud si živnostenský úřad může tuto skutečnost ověřit náhledem do základních registrů.

Návrh by měl také zefektivnit a rozšířit činnost tzv. centrálních registračních míst. Díky této změně se budou podnikatelé současně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu moci registrovat i například k dani z příjmů či k silniční dani.

Novela rovněž zavádí možnost zažádat o vydání hromadného souboru (tzv. sestavy) s informacemi jednotlivých podnikatelů v listinné či elektronické podobě. Sestava bude obsahovat pouze základní identifikační údaje podnikatele a požadované informace, jako předmět podnikání nebo umístění provozovny. Informace uvedené v sestavě bude z důvodu ochrany osobních údajů možné použít výhradně pro osobní potřebu žadatele, například k získání kontaktu na jiné podnikatele.

Další navrhované úpravy se týkají terminologie či omezení vykonávat živnosti.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign