Daňová opatření chystaná MF v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí připravuje v reakci na situaci způsobenou koronavirem soubor opatření. Nové kroky i stávající možnosti oznámí nejpozději příští týden. Shrnujeme devět nejdůležitějších.

 

  1. Faktický termín pro všechna daňová přiznání a podání (nejen přiznání k dani z příjmů fyzických osob), která jsou v gesci Ministerstva financí, bude posunut na 1. července 2020. Tento posun by se nevztahoval na přiznání k DPH a souvisejí podání a podání týkající se daně z příjmů ze závislé činnosti (mzdová agenda). Technicky bude tento posun proveden prostřednictvím prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového tvrzení a pozdní úhradou daně (podmínkou bude úhrada do 1. července 2020). Včasná či podání před 1. červencem 2020 budou (například pro účely stanovení záloh či lhůty pro vrácení přeplatků) posuzována jako by k posunu nedošlo.
  2. Podání týkající se sociálního a zdravotního pojištění by měla podléhat stejným pravidlům (tj. odložený termín), pokud se podaří najít dle současných předpisů vhodná zákonná cesta.
  3. Pro oblast daně z přidané hodnoty není všeobecný odklad zvažován. Dle platných pravidel však již v současné době platí pětidenní „bezsankční“ období.
  4. Základní pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení bude prominuta do 30. července 2020. Toto by se mělo vztahovat pouze na pokutu ve výši 1 000 Kč (pokud je kontrolní hlášení dodatečně podáno bez výzvy správce daně). Pokud nebude kontrolní hlášení podáno a správce daně vydá výzvu k podání, vzniká ze zákona pokuta 10 000 Kč nebo vyšší. Generální finanční ředitelství přislíbilo, že výzvy nebudou vydávány dříve než pět dní po řádném termínu.
  5. Další sankce (příslušenství daně – včetně sankcí za pozdní podání kontrolního hlášení) mohou být prominuty na základě individuálních žádosti (pokyn Generálního finančního ředitelství bude upraven a bude zahrnovat i situaci v souvislosti koronavirem jako ospravedlnitelný důvod prodlení).
  6. Správní poplatek za podání žádosti o prominutí příslušenství daně bude po určitou dobu snížen na 0 Kč.
  7. Správci daně budou otevřeni žádostem o stanovení záloh na daň z příjmů jiným způsobem (týká se záloh splatných v březnu a později), pokud budou mít daňové subjekty problémy s cash flow způsobené koronavirem.
  8. V případě výzev správce daně by měla být stanovována lhůta alespoň 15 dnů (namísto minimální lhůty osm dnů) – s výjimkou výjimečných případů a kontrolního hlášení.
  9. Lze žádat o posečkání úhrady daně a rozložení úhrady daně na splátky, žádosti se budou posuzovat s přihlédnutím k aktuální situaci.
Sdílet článek