Zpět na výpis

Daňový balíček 2021 míří do Poslanecké sněmovny

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely daňových zákonů pro rok 2021. Co nového čeká daně z příjmů? Kromě tzv. stravenkového paušálu se změny dotknou především dluhopisů a oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.

Vládní znění novely zákona o daních z příjmů jsme představili v dubnových Aktualitách. Nyní přinášíme aktuální shrnutí nejdůležitějších změn, které můžeme očekávat od 1. ledna 2021. 

  • Novela obsahuje zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tj. dluhopisů vydávaných českými společnostmi nebo Českou republikou v zahraničí. Do návrhu nově přibylo osvobození příjmů ze státních dluhopisů vydaných členskými státy EU či Evropského hospodářského prostoru, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Nová pravidla by se měla vztahovat na eurobondy a státní dluhopisy vydané po účinnosti novely.  
  • Bez faktické změny oproti textu v připomínkovém řízení zůstal záměr změnit zdanění diskontovaných dluhopisů. Nově by se měl danit skutečný příjem z dluhopisu určený jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací hodnotou namísto dosavadního rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Tyto příjmy z dluhopisu budou i fyzické osoby zdaňovat v přiznání, a to v rámci dílčího základu daně – příjmy z kapitálového majetku. U zahraničních investorů bude při splnění dalších podmínek splacení dluhopisu podléhat zajištění daně ve výši jednoho procenta ze jmenovité hodnoty. 
  • Každoměsíční administrativa spojená s oznamováním nezdaňovaných příjmů vyplácených do zahraničí by se měla omezit na jedno souhrnné oznámení za celý kalendářní rok. Měsíční limit 100 000 Kč pro oznámení by se měl zvýšit na 300 000 Kč. Navrhuje se, aby se do oznámení nemusely zahrnovat příjmy oznamované podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (jedná se například o příjmy oznamované prostřednictvím GATCA a FATCA reportingu). Oznamování příjmů zdaněných srážkovou daní a vyplácených do zahraničí na měsíční bázi zatím změny nečekají. 
  • V návrhu novely zůstává možnost zaměstnavatele přispívat na stravné i peněžní formou. Na straně zaměstnance by peněžní příspěvek měl být osvobozeným příjmem až do hodnoty 70 % stravného. Na straně zaměstnavatele bude peněžitý příspěvek daňově uznatelným výdajem bez omezení. Ministerstvo tak chce pomoci nejenom zaměstnancům, ale i menším podnikatelům, jimž se vlastní stravovací zařízení nevyplatí a stravenky jsou pro ně administrativně náročné.  
  • Původní vládní návrh novely obsahoval i prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí. Tato změna se nakonec přesunula do novely, která navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věci. Časový test pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí by se měl prodloužit pouze na 10 let místo původně zamýšlených 15 let. Osvobození by se mohlo aplikovat i před uplynutím 10 let, ale jen v případě, že získané finanční prostředky budou použity na uspokojení vlastní bytové potřeby.