Novela ZDP pro rok 2021 přinese nové zdanění dluhopisů a „stravenkový“ paušál

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu, která se dotkne i daní z příjmů. Novela má s účinností od roku 2021 změnit zdanění dluhopisů, snížit administrativu související s oznamováním nezdaněných příjmů vyplacených do zahraničí, umožnit peněžitý příspěvek na stravování a výrazně prodloužit časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí.

Souhrn nejdůležitějších změn:

  • Novela by měla zrušit osvobození úrokových příjmů českých nerezidentů plynoucích z dluhopisů vydávaných českými společnostmi nebo Českou republikou (tzv. eurobondů). Zrušení osvobození by se nemělo dotknout dluhopisů vydaných před dnem nabytí účinnosti novely.
  • U diskontovaných dluhopisů se přestane zdaňovat rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem. Nově by zdanění podléhal skutečný příjem z dluhopisů určený jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací hodnotou dluhopisu. Změny dozná i způsob zdanění. Zatímco doposud docházelo ke zdanění srážkovou daní, nově si budou zisk z dluhopisu (v podobě rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou) i fyzické osoby zdaňovat v přiznání, a to v rámci dílčího základu daně – příjmy z kapitálového majetku. U zahraničních investorů bude při splnění dalších podmínek splacení dluhopisu podléhat zajištění daně ve výši jednoho procenta ze jmenovité hodnoty.
  • Ministerstvo navrhlo možnost přispívat na stravné i peněžní formou. Na straně zaměstnance by peněžní příspěvek měl být osvobozeným příjem až do hodnoty 70 % stravného. Na straně zaměstnavatele bude peněžitý příspěvek daňově uznatelným výdajem bez omezení. Ministerstvo tak chce pomoct zaměstnancům, ale i menším podnikatelům, pro které se vlastní stravovací zařízení nevyplatí a stravenky jsou pro ně administrativně náročné.
  • Časový test pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí po pěti letech by novela měla prodloužit na 15 let. Osvobození by se mohlo aplikovat i před uplynutím 15 let, ale jen v případě, že získané finanční prostředky budou použity na pořízení vlastní bytové potřeby. Dle navrhovaného přechodného ustanovení by se prodloužený časový test neměl uplatnit na prodej nemovitostí nabytých před datem účinnosti novely.
  • Každoměsíční administrativa spojená s oznamováním nezdaňovaných příjmů vyplacených do zahraničí by měla být zredukovaná na jedno souhrnné oznámení za celý kalendářní rok. Měsíční limit 100 000 Kč pro oznámení osvobozených příjmů vyplacených do zahraničí by se měl zvednout na 300 000 Kč. Oznamování příjmů zdaněných srážkovou daní a vyplacených do zahraničí na měsíční bázi zůstane beze změny.
  • Z novely bylo vypuštěno původně navrhované zrušení 35% srážkové daně pro rezidenty ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění či výměně informací v daňových věcech (informovali jsme v únorových Aktualitách).
  • Novela bude vymezovat nespolupracující jurisdikce v oblasti daní, a to odkazem na seznam Evropské unie. Všechny příjmy ovládaných společností ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí budou automaticky zahrnované do základu daně české ovládající společnosti.
Sdílet článek