Zpět na výpis

Druhá vlna přijímání žádostí o podporu COVID – Nájemné už běží

V návaznosti na znovuzavedení opatření omezujících maloobchodní prodej a poskytování služeb přišla vláda s druhou výzvou programu COVID – Nájemné. Podávat žádosti je možné do 21. ledna 2021. 

Jak jsme vás už informovali, ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu podpory nájemného, program COVID – Nájemné. Stejně jako v první výzvě programu bude mít nájemce, který naplňuje definici oprávněného žadatele, nárok na kompenzaci ve výši 50 % nájemného, a to za rozhodné období 1. červenec 2020 až 30. září 2020. Klíčovou podmínkou pro získání této podpory je skutečnost, že žadatel byl z důvodu říjnových vládních nařízení nucen uzavřít svou provozovnu. Další podmínky stanoví přímo výzva.  

Stejně jako v první vlně programu COVID – Nájemné bude možné čerpat dotaci v maximální výši 10 milionů korun za rozhodné období. Důležité ale je, že podpora obdržená během první a druhé vlny programu se nesčítá. Stále je však nutné nepřekročit dočasný rámec Evropské komise a současně je zapotřebí uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o podporu. 

Zásadním rozdílem oproti první vlně podpory je skutečnost, že už není nutné získat slevu z nájmu od pronajímatele. V druhé výzvě postačí pouze čestné prohlášení pronajímatele potvrzující existenci nájemního vztahu.  

V případě, že žadatel o podporu podal žádost už během první vlny podpory, použije pro registraci do systému již vytvořené přihlašovací údaje. Pokud se jedná o nového žadatele, je nezbytné nejdříve ověřit identitu pro elektronickou identifikaci. Více o registraci se dozvíte v tomto článku

Veškeré formuláře a další informace potřebné k podání žádosti jsou dostupné na stránkách MPO a uvnitř žadatelského portálu.