Zpět na výpis

DSA – záležitost nejen pro velké hráče

Velké společnosti jako Google, Facebook či LinkedIn musí od 25. srpna 2023 dodržovat nová pravidla pro zacházení s nelegálním obsahem a pro používání cílené reklamy. Pravidla jsou součástí nařízení EU o digitálních službách známého jako Digital Services Act (DSA). Ačkoliv se o DSA nyní mluví především v souvislosti s velkými hráči na trhu digitálních služeb, pozornost by mu měly věnovat i menší společnosti.

Nařízení DSA se řídí heslem „co je nelegální offline, má být nelegální i online“. Tomu odpovídají jeho hlavní cíle – boj proti nelegálnímu obsahu, službám a zboží a zvýšení transparentnosti cílených reklam a algoritmů. Pro poskytovatele digitálních služeb to mimo jiné znamená, že musí zavést na svých platformách mechanismus umožňující uživatelům nahlásit nelegální obsah. Nelegálnost musí následně poskytovatel prověřit a pokud dojde k závěru, že se opravdu jedná o nelegální obsah, měl by ho ze své platformy odstranit. Největší vlnu diskuzí ve veřejném prostoru vzbudila právě moderace nelegálního obsahu. Panuje totiž obava z nadměrného mazání obsahu, které může mít za následek nežádoucí cenzuru a omezování svobody slova ze strany poskytovatelů digitálních služeb.

Další zásadní změny se týkají reklamy, která v dnešní době tvoří nedílnou součást digitálních platforem. DSA zakazuje cílit reklamu na nezletilé a dále zakazuje její cílení na základě citlivých dat, které o uživatelích platforma má (např. sexuální orientace, barva pleti nebo náboženství). Zakázané bude také používání tzv. „dark patterns“, tedy manipulativních prvků užívaných na webových stránkách, které mají za cíl oklamat uživatele a přinutit ho „kliknout“ na něco, co ve skutečnosti nechce. Fungování algoritmů by mělo být díky DSA transparentnější a uživatelé nad nimi získají alespoň částečnou kontrolu. Propsání nových pravidel do běžného života můžeme pozorovat například na možnosti zvolit si řazení „feedu“ na sociálních sítích chronologicky a nikoli podle toho, jak nám ho naservíruje algoritmus.

Společnosti, které nebudou dodržovat pravidla obsažená v DSA, čelí vysokým pokutám, a to až do výše šesti procent ročního celosvětového obratu. Prozatím se musí pravidly řídit pouze necelá dvacítka online platforem a vyhledávačů, které používá více než 45 milionů aktivních uživatelů v EU měsíčně. Od poloviny února 2024 se ale nová pravidla budou částečně vztahovat i na menší společnosti poskytující digitální služby, jako jsou např. cloudové a webhostingové služby, online tržiště nebo platformy pro sdílenou ekonomiku. Společnosti by se tudíž na chystané změny měly začít připravovat už teď, a zajistit, aby od února jejich digitální služby splňovaly pravidla stanovená DSA.