Zpět na výpis

Flexibilnější úprava v příležitostné osobní silniční dopravě

Koncem května vstoupilo v platnost evropské nařízení, které přineslo některé změny týkající se úpravy doby odpočinku a přestávek v práci v příležitostné osobní silniční dopravě. Nařízení má primárně za cíl přizpůsobit toto odvětví specifickému pracovnímu rytmu, zmírnit pravidla pro řidiče v této dopravě a zajistit tím cestujícím lepší služby. Nařízení je přímo použitelné a aplikovatelné ve všech členských státech.

Příležitostnou osobní dopravou se rozumí doprava, u níž se nejedná o linkovou přepravu cestujících a která je zpravidla organizována z podnětu zákazníka nebo samotného podnikatele v dopravě. Příkladem jsou rekreační, školní nebo jiné obdobné zájezdy. Zaměstnavatel bude moci nově řidičům turistických autobusů rozdělit povinnou přestávku nebo posunout dobu odpočinku.


Podle obecné právní úpravy musí být řidičům poskytnuta přestávka v trvání alespoň 45 min za každých 4,5 hodiny řízení. Příležitostným řidičům bude možné nově rozdělit tuto přestávku na dva samostatné úseky, v trvání alespoň 15 min. Současně musí ale být zachován dosavadní požadavek, aby celková doba přestávky dosahovala minimálně 45 min.

Pokud vykonává řidič příležitostnou dopravu trvající šest nebo více dnů, může nastoupit na svůj denní odpočinek až o jednu hodinu později, pokud celková doba řízení za tento den nepřesáhne sedm hodin. Podmínkou ale je, aby tím nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Odložení odpočinku proto nebude možné každý den. Uvedenou odchylku lze využít pouze jednorázově a dvakrát při dopravě trvající osm nebo více dnů. I v těchto případech je i nadále nezbytné dodržet začátek týdenní doby odpočinku.

Pro účely kontrol nových odchylek bude řidič povinen mít ve vozidle jízdní list vyplněný před začátkem cesty, a také jízdní listy nebo jejich kopie v listinné nebo elektronické podobě za uplynulých 28 dní. Toto tzv. kontrolované období se od 31. prosince 2024 prodlouží na 56 dní. Kopie není povinen dopravce převážet, pokud vozidlo používá tachograf, umožňující záznam tohoto druhu dopravy. Jedná se o náhradní řešení Evropské komise do doby, než budou zavedeny chystané změny ve funkci digitálních tachografů.

Řidiči zájezdových autobusů budou mít nově rovněž možnost řídit delší vnitrostátní zájezdy v délce až 12 dnů, což bylo doteď možné pouze během mezinárodních cest.

Komise tak předpokládá, že by uvedené změny mohly zlepšit schopnost dopravců organizovat efektivní a kvalitní příležitostnou přepravu cestujících, zjednodušit pracovní podmínky a zajistit větší flexibilitu řidičů. Aklimatizace na nové podmínky v praxi nějakou dobu potrvá. Jaký bude výsledek, ukáže až čas.